S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Právo a legislativa

Vyhláška č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení č. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnost dnem 1. července 2021.   https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=243/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

16. 9. 2021 Celý článek »

Připravovaná legislativa

V této části uvádíme návrhy právních předpisů nacházejících se v legislativním procesu.
 
Stránka je aktualizována 1x měsíčně. Upo..

18. 7. 2020 Celý článek »

Náhrada újmy za povinné očkování

Postup při odškodňování újmy najdete níže v přílohách, k této problematice se vztahují následující právní předpisy, které jsou k dispozici na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu  zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným […]

21. 4. 2020 Celý článek »

Přehled přestupků

29. 4. 2019 Celý článek »

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

2. 7. 2018 Celý článek »