S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Vzdělávání – akreditace

Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Přehled regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. a přehled vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

20. 1. 2021 Celý článek »

Akreditace – základní informace

Základní informace o udělení / prodloužení akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a získání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro Specializační vzdělávání, Akreditovaný kvalifikační kurz nebo Certifikovaný kurz.

19. 3. 2014 Celý článek »

Akreditační komise

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

18. 3. 2014 Celý článek »

Povinnosti akreditovaného zařízení

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené akreditace Ministerstvem zdravotnictví dodržovat povinnosti, které je jsou stanoveny v § 50 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

18. 3. 2014 Celý článek »