S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vzdělávání – akreditace

Akreditace – základní přehled

Akreditace – základní přehled

Základní informace o udělení / prodloužení akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a získání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro Specializační vzdělávání, Akreditovaný kvalifikační kurz, Certifikovaný kurz nebo Praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek.

6. 3. 2021 Celý článek »

Akreditační komise

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

6. 3. 2021 Celý článek »

Povinnosti akreditovaného zařízení

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené akreditace Ministerstvem zdravotnictví dodržovat povinnosti, které je jsou stanoveny v § 50 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

6. 3. 2021 Celý článek »

Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Přehled regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. a přehled vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

20. 1. 2021 Celý článek »