Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Vzdělávání – akreditace

Akreditace – základní informace

Základní informace o udělení / prodloužení akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a získání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro Specializační vzdělávání, Akreditovaný kvalifikační kurz nebo Certifikovaný kurz.

19. 3. 2014 Celý článek »

Akreditační komise

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

18. 3. 2014 Celý článek »

Povinnosti akreditovaného zařízení

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené akreditace Ministerstvem zdravotnictví dodržovat povinnosti, které je jsou stanoveny v § 50 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

18. 3. 2014 Celý článek »