Vzdělávání – akreditace

Akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Základní informace o akreditaci podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

19. 3. 2014 Celý článek »

Povinnosti akreditovaného zařízení

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené akreditace Ministerstvem zdravotnictví dodržovat povinnosti, které je jsou stanoveny v § 50 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

18. 3. 2014 Celý článek »

Akreditační komise

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

18. 3. 2014 Celý článek »