S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP Pressure Ulcers), který letos připadá na 18. listopad 2021.
Tisková zpráva z 9. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“ je ke stažení v příloze tohoto článku.

26. 11. 2021 Celý článek »

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

U příležitosti konání 9. kulatého stolu věnovaného problematice dekubitů Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 18.11.2021 poděkovali a ocenili […]

22. 11. 2021 Celý článek »

Dotazníkový průzkum: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu

Dotazníkový průzkum: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu.
Do studie se může zapojit každý zdravotnický pracovník (lékař a nelékařský zdravotnický pracovník) v Kanadě, ČR a SR, který užívá OOP v rámci své profesní praxe a je starší 18 let.

12. 11. 2021 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje Žádost o schválení změny v rámci  dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

11. 11. 2021 Celý článek »

Výzva Asociace zdravotnických škol ČR k očkování proti Covid-19

My, ředitelé zdravotnických škol České republiky, vyzýváme všechny spoluobčany, kterým nebrání zdravotní důvody, aby se nechali naočkovat proti nemoci Covid-19 a zabránili tak dalšímu šíření pandemie a paralyzování veřejného a soukromého života celé společnosti.

11. 11. 2021 Celý článek »

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Dne 1. ledna 2022 vejde v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Novela přinese změnu v indikaci domácí péče a řadu dalších změn.

8. 11. 2021 Celý článek »

Dotazníkový průzkum: Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19

Dotazníkový průzkum: Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19.

3. 11. 2021 Celý článek »

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje prezentaci k proběhlému semináři pro žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

27. 10. 2021 Celý článek »

Pozvánka na mimořádný kurz zaměřený na prevenci a specifika domácího a genderově podmíněného násilí

Pozvánka na mimořádný kurz zaměřený na prevenci a specifika domácího a genderově podmíněného násilí

Ministerstvo zdravotnictví a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zveřejňují pozvánku na kurz/vzdělávací akci, zaměřenou na prevenci sekundární viktimizace a specifika domácího a genderově podmíněného násilí a potřeby obětí sexuálního násilí. […]

19. 10. 2021 Celý článek »

19. října – Mezinárodní den farmaceutických asistentů

19. října – Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Dnes, 19. října, si u příležitosti Mezinárodního dne farmaceutických asistentů, připomínáme význam a důležitost práce farmaceutických asistentů. K tomuto Mezinárodnímu dni se připojujeme a přejeme všem farmaceutickým asistentům pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.

19. 10. 2021 Celý článek »