S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

STOP dekubitům

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 16. 11. 2022

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 16. 11. 2022

Již 10. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 16. listopadu 2022 v  Benediktském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. […]

21. 11. 2022 Celý článek »

STOP Dekubitům – 17. 11. 2022

STOP Dekubitům – 17. 11. 2022

Do celosvětového dne Stop dekubitům, letos vyhlášeného na 17. listopad 2022, se můžete zapojit i Vy. Jak? Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitu. Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních […]

11. 11. 2022 Celý článek »

Konference EPUAP 2022

Konference EPUAP 2022

Ve dnech 14. – 16. září proběhne 22. výroční zasedání evropského poradního panelu pro dekubity EPUAP 2022
Tímto si dovolujeme pozvat management NLZP a zdravotnické pracovníky ke sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni.

5. 8. 2022 Celý článek »

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP Pressure Ulcers), který letos připadá na 18. listopad 2021.
Tisková zpráva z 9. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“ je ke stažení v příloze tohoto článku.

26. 11. 2021 Celý článek »

Světový den STOP dekubitům proběhne letos bez Kulatého stolu

Světový den STOP dekubitům proběhne letos bez Kulatého stolu

V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19 on-line formou. Záštitu nad akcí převzala ředitelka odboru nelékařských zdravotnických povolání a Hlavní sestra ČR Alice Strnadová, Česká společnost pro léčbu ran a Česká asociace sester.

19. 11. 2020 Celý článek »

STOP dekubitům – 19. 11. 2020

STOP dekubitům – 19. 11. 2020

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP PU), který letos připadá na 19. listopad 2020.

19. 10. 2020 Celý článek »

Pozvánka na 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů

Pozvánka na 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů

Termín konání konference byl přesunut z letošního roku na 18.-20. října 2021, v původním termínu bude uspořádán virtuální meeting.

20. 7. 2020 Celý článek »

Spuštění nového webového portálu k dekubitům (proleženinám) „dekubity.eu“

Spuštění nového webového portálu k dekubitům (proleženinám) „dekubity.eu“

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo spuštění webového portálu dekubity.eu, který poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky o základních evropských doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů/proleženin.

2. 2. 2015 Celý článek »

STOP dekubitům – 20. 11. 2014

STOP dekubitům – 20. 11. 2014

20. listopad je vyhlášen pro rok 2014 dnem „STOP dekubitům“ a Česká republika se k této akci opakovaně připojila.

16. 10. 2014 Celý článek »

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů – EPUAP

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů – EPUAP

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel – EPUAP), který se zaměřuje na prevenci a léčbu dekubitů v zemích Evropy, organizuje osvětovou kampaň Stop dekubitům. Tato kampaň si klade za cíl edukovat zdravotníky v moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti o tomto problému.

4. 3. 2014 Celý článek »