STOP dekubitům

Světový den STOP Dekubitům ve Fakultní nemocnici Olomouc – 10. 11. 2023

Světový den STOP Dekubitům ve Fakultní nemocnici Olomouc – 10. 11. 2023

Dne 10.11.2023 se na II. interní klinice – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc pořádala akce k příležitosti Světovému dni STOP dekubitům. Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel […]

23. 11. 2023 Celý článek »

STOP Dekubitům – 16. 11. 2023

STOP Dekubitům – 16. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví a Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP) vás zve k připojení se ke dni STOP dekubitům, pro rozšíření povědomí o dekubitech široké veřejnosti.
Jako každý rok pořádá i letos EPUAP den s názvem STOP Dekubitům, připadající na třetí čtvrtek v listopadu. Letos tento den připadá na 16. listopadu 2023.

7. 11. 2023 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 2. listopadu 2023

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 2. listopadu 2023

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2023 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České Mgr. Alice Strnadové, MBA a prezidentky Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. uskutečnil již 11. Kulatý stůl k systému prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice. Setkání se jako každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) a letos připadá na 16. listopadu 2023.

7. 11. 2023 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 16. 11. 2022

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 16. 11. 2022

Již 10. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 16. listopadu 2022 v  Benediktském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. […]

21. 11. 2022 Celý článek »

STOP Dekubitům – 17. 11. 2022

STOP Dekubitům – 17. 11. 2022

Do celosvětového dne Stop dekubitům, letos vyhlášeného na 17. listopad 2022, se můžete zapojit i Vy. Jak? Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitu. Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních […]

11. 11. 2022 Celý článek »

Prezidentkou evropského poradního panelu pro dekubity (EPUAP) byla zvolena prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Prezidentkou evropského poradního panelu pro dekubity (EPUAP) byla zvolena prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Ve dnech 14. – 16. 9. 2022 proběhlo 22. výroční zasedání evropského poradního panelu pro dekubity EPUAP 2022.  Významnou událostí bylo zvolení prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D., prezidentkou EPUAP na […]

20. 9. 2022 Celý článek »

Konference EPUAP 2022

Konference EPUAP 2022

Ve dnech 14. – 16. září proběhne 22. výroční zasedání evropského poradního panelu pro dekubity EPUAP 2022
Tímto si dovolujeme pozvat management NLZP a zdravotnické pracovníky ke sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni.

5. 8. 2022 Celý článek »

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP Pressure Ulcers), který letos připadá na 18. listopad 2021.
Tisková zpráva z 9. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“ je ke stažení v příloze tohoto článku.

26. 11. 2021 Celý článek »

Světový den STOP dekubitům proběhne letos bez Kulatého stolu

Světový den STOP dekubitům proběhne letos bez Kulatého stolu

V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19 on-line formou. Záštitu nad akcí převzala ředitelka odboru nelékařských zdravotnických povolání a Hlavní sestra ČR Alice Strnadová, Česká společnost pro léčbu ran a Česká asociace sester.

19. 11. 2020 Celý článek »

STOP dekubitům – 19. 11. 2020

STOP dekubitům – 19. 11. 2020

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP PU), který letos připadá na 19. listopad 2020.

19. 10. 2020 Celý článek »