Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Ošetřovatelství

Podkategorie:


Remember Health Heroes

Remember Health Heroes

V předvečer Mezinárodního dne sester ICN, WHO a Nursing Now prosíme širokou veřejnost, aby se zapojila do chvilky ticha, zapálila svíčku a uctila tak památku sester a zdravotnických pracovníků, kteří položili své životy při boji s pandemií COVID-19.

11. 5. 2020 Celý článek »

Mezinárodní den sester 12. květen

Mezinárodní den sester 12. květen

Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.

5. 5. 2020 Celý článek »

Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami

V souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020 a enormním používáním Osobních ochranných pomůcek zdravotnickými pracovníky, vydávají NSWOCC (Nurses specialized in wound, ostomy and continence Canada) a Portugalská asociace pro management ran (APTFeridas) metodická shrnutí pro prevenci a léčbu poškození kůže (kožních poranění) způsobených používáním těchto ochranných pomůcek.

23. 4. 2020 Celý článek »

Národní ošetřovatelské postupy

Ministerstvo zdravotnictví vydává ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách následující národní ošetřovatelské postupy.

25. 2. 2020 Celý článek »

Rok 2020 označen Rokem sester a porodních asistentek

Dne 30. ledna 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) na svém 144. zasedání označila rok 2020 za “Rok sestry a porodní asistentky” na počest 200. výročí narození Florence Nightingale.

31. 1. 2019 Celý článek »

Balíčky Mezinárodní rady sester (ICN)

Pro účely široké odborné veřejnosti Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje překlady strategických dokumentů, tzv. “balíčků“ vydaných Mezinárodní radou sester u příležitosti Mezinárodního dne sester.

9. 4. 2013 Celý článek »

Mezinárodní sesterské organizace

Výčet nejdůležitějších mezinárodních sesterských organizací s informacemi a odkazy.

27. 2. 2009 Celý článek »