S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace a stanoviska

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Dne 1. ledna 2022 vejde v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Novela přinese změnu v indikaci domácí péče a řadu dalších změn.

8. 11. 2021 Celý článek »

Soubor výukového materiálu pro doplnění poučených dobrovolníků

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů připravilo v souvislosti se stoupajícím počtem hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19,  soubor výukového materiálu pro dobrovolníky, kteří se chtějí aktivně zapojit a pomoci zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních služeb v péči o nemocné pacienty.

19. 10. 2020 Celý článek »

Novely prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví informuje o provedených novelách prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.

23. 5. 2020 Celý článek »

Označení odbornosti klinický logoped zůstává nedotčeno

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický logoped“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy.
Osoba, která zdárně ukončila specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie atestační zkouškou, získala tímto specializovanou způsobilost v oboru Klinická logopedie a je oprávněna užívat označení Klinický logoped.

5. 12. 2019 Celý článek »

Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví s cílem vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následného zapojení do praxe.

3. 9. 2019 Celý článek »

Označení odbornosti klinický psycholog zůstává nedotčeno

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický psycholog“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy.
Osoba, která zdárně ukončila specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie atestační zkouškou, získala tímto specializovanou způsobilost v oboru Klinická psychologie a je oprávněna užívat označení Klinický psycholog.

19. 2. 2019 Celý článek »

Stanovisko k získané specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (označení specialisty Dětská sestra) dle NV č. 463/2004 Sb.

Stanovisko k již získané specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii nebo intenzivní péči v neonatologii dle dřívějších předpisů.

10. 9. 2014 Celý článek »

Registrace – výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčení se po 1. 9. 2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti již dříve vydaných osvědčení.  Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.

5. 6. 2014 Celý článek »

Stanovisko k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Stanovisko MZ k § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

7. 3. 2014 Celý článek »

Stanovisko k zařazování všeobecných sester do platových tříd

Aktualizováno k 26.1.2018.

3. 11. 2010 Celý článek »