S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace a stanoviska

Změny v platovém ohodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2023

Změny v platovém ohodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2023

Od 1. ledna 2023 dochází k novelizaci dvou právních předpisů, které se týkají odměňování, a to nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Změny přinesou mimo jiné lepší platové ohodnocení zdravotním laborantům a sjednotí podmínky v odpočtu let praxe.

5. 1. 2023 Celý článek »

Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňového modelu psychoterapeutické péče do praxe

Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňového modelu psychoterapeutické péče do praxe

Ministerstvo zdravotnictví se zástupci poradního orgánu ministerstva – Pracovní skupiny k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických konzultací a psychosociálních intervencí definovalo v metodickém pokynu, vydaném ve Věstníku MZ č. 13/2022, tzv. třístupňový model psychoterapeutické péče, […]

22. 11. 2022 Celý článek »

Informace pro absolventky a absolventy studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety

Informace pro absolventky a absolventy studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, týkající se postupu uznávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání u absolventů a absolventek studia zdravotnických […]

22. 7. 2022 Celý článek »

Novela vyhlášky o činnostech přináší sestrám vyšší kompetence

Novela vyhlášky o činnostech přináší sestrám vyšší kompetence

Sestry a další pracovníci ve zdravotnictví budou mít vyšší kompetence. Novela vyhlášky o činnostech mimo jiné posiluje samostatnost a odpovědnost sester v domácí péči a výrazně rozšiřuje činnosti záchranářů pro urgentní […]

1. 7. 2022 Celý článek »

Informace k předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami

Informace k předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje o postupu předepisování zdravotnických prostředků na poukaz všeobecnými nebo dětskými sestrami.

18. 3. 2022 Celý článek »

Registrace a výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Registrace a výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob byl k 1.9.2017 ukončen. Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován. V současné době již není potřeba mít k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu v minulosti vydávané osvědčení. […]

19. 1. 2022 Celý článek »

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Dne 1. ledna 2022 vejde v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Novela přinese změnu v indikaci domácí péče a řadu dalších změn.

8. 11. 2021 Celý článek »

Nová Koncepce ošetřovatelství

Nová Koncepce ošetřovatelství

Dne 27. dubna 2021 byla vedením Ministerstva schválena nová Koncepce ošetřovatelství, která vyjde v nejbližším čísle Věstníku Ministerstva (č. 6/2021). Jedná se o dokument, který zcela nahrazuje stávající Koncepci ošetřovatelství, která byla vydána v roce 2004.

11. 5. 2021 Celý článek »

Soubor výukového materiálu pro doplnění poučených dobrovolníků

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů připravilo v souvislosti se stoupajícím počtem hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19,  soubor výukového materiálu pro dobrovolníky, kteří se chtějí aktivně zapojit a pomoci zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních služeb v péči o nemocné pacienty.

19. 10. 2020 Celý článek »

Novely prováděcích právních předpisů  k zákonu č. 96/2004 Sb.

Novely prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví informuje o provedených novelách prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.

23. 5. 2020 Celý článek »