S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace a stanoviska

Informace pro absolventky a absolventy studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety

Informace pro absolventky a absolventy studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, týkající se postupu uznávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání u absolventů a absolventek studia zdravotnických […]

22. 7. 2022 Celý článek »

Novela vyhlášky o činnostech přináší sestrám vyšší kompetence

Novela vyhlášky o činnostech přináší sestrám vyšší kompetence

Sestry a další pracovníci ve zdravotnictví budou mít vyšší kompetence. Novela vyhlášky o činnostech mimo jiné posiluje samostatnost a odpovědnost sester v domácí péči a výrazně rozšiřuje činnosti záchranářů pro urgentní […]

1. 7. 2022 Celý článek »

Informace k předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami

Informace k předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje o postupu předepisování zdravotnických prostředků na poukaz všeobecnými nebo dětskými sestrami.

18. 3. 2022 Celý článek »

Registrace a výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Registrace a výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob byl k 1.9.2017 ukončen. Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován. V současné době již není potřeba mít k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu v minulosti vydávané osvědčení. […]

19. 1. 2022 Celý článek »

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Dne 1. ledna 2022 vejde v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Novela přinese změnu v indikaci domácí péče a řadu dalších změn.

8. 11. 2021 Celý článek »

Soubor výukového materiálu pro doplnění poučených dobrovolníků

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů připravilo v souvislosti se stoupajícím počtem hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19,  soubor výukového materiálu pro dobrovolníky, kteří se chtějí aktivně zapojit a pomoci zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních služeb v péči o nemocné pacienty.

19. 10. 2020 Celý článek »

Novely prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví informuje o provedených novelách prováděcích právních předpisů k zákonu č. 96/2004 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.

23. 5. 2020 Celý článek »

Označení odbornosti klinický logoped zůstává nedotčeno

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický logoped“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy.
Osoba, která zdárně ukončila specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie atestační zkouškou, získala tímto specializovanou způsobilost v oboru Klinická logopedie a je oprávněna užívat označení Klinický logoped.

5. 12. 2019 Celý článek »

Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví s cílem vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následného zapojení do praxe.

3. 9. 2019 Celý článek »

Označení odbornosti klinický psycholog zůstává nedotčeno

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický psycholog“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy.
Osoba, která zdárně ukončila specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie atestační zkouškou, získala tímto specializovanou způsobilost v oboru Klinická psychologie a je oprávněna užívat označení Klinický psycholog.

19. 2. 2019 Celý článek »