Porady managementu nelékařských zdravotnických povolání

Pozvánka na odborné setkání náměstkyň ošetřovatelské péče a hlavních sester – 6.3.2023

Pozvánka na odborné setkání náměstkyň ošetřovatelské péče a hlavních sester – 6.3.2023

Vážené náměstkyně a náměstci ošetřovatelské péče, vážené hlavní sestry, srdečně Vás zveme na zajímavé odborné setkání náměstkyň ošetřovatelské péče a hlavních sester dne 6.3.2023 v NCO NZO.
V příloze příspěvku naleznete program tohoto odborného setkání.

10. 2. 2023 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 12. 5. 2022 v Praze

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program porady náměstkyň a náměstků ošetřovatelské péče / hlavních sester 12.5.2022 v Praze, 12. 5. 2022 na Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.   […]

13. 5. 2022 Celý článek »

Ocenění náměstkyň a dalších za mimořádný přínos v ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2

Ocenění náměstkyň a dalších za mimořádný přínos v ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 24.9.2021 poděkovali a ocenili pamětním diplomem vybrané náměstkyně/ředitelky ošetřovatelské péče, hlavní sestry, zdravotnické […]

27. 9. 2021 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 24. 9. 2021 v NCO NZO

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program porady managementu nelékařských zdravotnických povolání, která se uskuteční dne 24. 9. 2021 v budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

31. 8. 2021 Celý článek »

Oznámení o zrušení porady hlavních sester dne 8.10.2020 v NCO NZO

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a plánovaným omezením počtu osob, které se mohou shromažďovat, je plánovaná porada náměstkyň ošetřovatelské péče/hlavních sester dne 8.10.2020 v NCO NZO zrušena.

30. 9. 2020 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2020 je zrušena

Plánovaná porada náměstkyň ošetřovatelské péče / hlavních sester, která se měla uskutečnit ve dnech 29. – 30. 4. 2020, se s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a tím spojených mimořádných opatření ruší.

3. 4. 2020 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 19. 11. 2019

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 19. 11. 2019

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje zápis a prezentace z porady managementu NLZP, která se konala dne 19. 11. 2019 v Kongresovém centru IKEM, Praha 4.

26. 11. 2019 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 20. 6. 2019

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 20. 6. 2019

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program a prezentace z porady managementu NLZP, která se konala dne 20. 6. 2019 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.

20. 6. 2019 Celý článek »

Porada Managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 18. 12. 2018

Porada Managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 18. 12. 2018

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program, prezentace, fotografie z porady managementu NLZP, která se konala dne 18. 12. 2018 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.

30. 11. 2018 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 20. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program a prezentace z porady managementu NLZP, která se konala dne 20. 3. 2018 v budově MZ ČR.

21. 3. 2018 Celý článek »