S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Hlavní sestra

PF 2023

PF 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé sestry a zdravotníci, u příležitosti konce roku bychom Vám rádi znovu poděkovali za Vaši práci, nasazení a úsilí, s jakým zvládáte péči o pacienty a rozvíjíte Vaše profesní dovednosti. Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, klidné služby a do nového roku hlavně zdraví a také štěstí a pracovní úspěchy.

23. 12. 2022 Celý článek »

Mezinárodní odborná konference „Bibliografie seniora v teorii a praxi“

Mezinárodní odborná konference „Bibliografie seniora v teorii a praxi“

V pondělí dne 12. 12. 2022 se na Magistrátu hlavního města Prahy za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, konala mezinárodní odborná konference Bibliografie seniora v teorii a praxi, pořádaná Erwin Böhm Institutem. […]

15. 12. 2022 Celý článek »

Hlavní sestra slavnostně přestřihla pásku nového detašovaného pracoviště praktické výuky Církevní SZŠ Jana Pavla II. ve Fakultní Thomayerově nemocnici

Hlavní sestra slavnostně přestřihla pásku nového detašovaného pracoviště praktické výuky Církevní SZŠ Jana Pavla II. ve Fakultní Thomayerově nemocnici

Hlavní sestra ČR Alice Strnadová společně s dalšími osobnostmi 28. listopadu 2022 slavnostně přestihla pásku k otevření detašovaného pracoviště praktické výuky Církevní SZŠ Jana Pavla II. ve Fakultní Thomayerově nemocnici […]

29. 11. 2022 Celý článek »

Memorandum o spolupráci mezi NCO NZO a IPVZ

Memorandum o spolupráci mezi NCO NZO a IPVZ

Dne 15. 11. 2022 se v NCO NZO Brno za účasti hlavní sestry ČR, Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo další z jednání k naplňování strategického partnerství mezi NCO NZO Brno a IPVZ Praha. Cílem je vzájemná součinnost při naplňování priorit Ministerstva zdravotnictví v oblasti specializačního a celoživotního vzdělávání nelékařských a lékařských zdravotnických pracovníků.

21. 11. 2022 Celý článek »

Hlavní sestra předala ocenění za celoživotní přínos oboru ošetřovatelství a rozvoj vzdělávání sester paní PhDr. Hildě Vorlíčkové, DBA

Hlavní sestra předala ocenění za celoživotní přínos oboru ošetřovatelství a rozvoj vzdělávání sester paní PhDr. Hildě Vorlíčkové, DBA

Při příležitosti významného životního jubilea dnes předala hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA v NCO NZO Brno ocenění za celoživotní přínos oboru ošetřovatelství a rozvoj vzdělávání sester paní PhDr. Hildě Vorlíčkové, DBA. […]

15. 11. 2022 Celý článek »

Hlavní sestra se účastnila jednání v NCO NZO

Hlavní sestra se účastnila jednání v NCO NZO

Ve čtvrtek dne 10.11.2022 se za účasti hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo jednání s vedením Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Hlavními tématy byly otázky související se specializačním vzděláváním, realizací akčních plánů ke koncepci ošetřovatelství a domácí péče a metodická podpora při tvorbě koncepcí dalších nelékařských oborů.

11. 11. 2022 Celý článek »

Hlavní sestra se účastnila mezinárodní odborné konference Asociace zdravotnických škol ČR s mezinárodní účastí

Hlavní sestra se účastnila mezinárodní odborné konference Asociace zdravotnických škol ČR s mezinárodní účastí

V pondělí dne 7.11.2022 uspořádala Asociace zdravotnických škol ČR odbornou konferenci v NCO NZO Brno. V rámci programu vystoupila ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra České republiky Mgr. […]

8. 11. 2022 Celý článek »

Hlavní sestra se účastnila mezinárodní odborné konference SESTRA 2022

Hlavní sestra se účastnila mezinárodní odborné konference SESTRA 2022

V pondělí 10. října 2022 se za účasti hlavní sestry ČR Alice Strnadové konala na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně odborná konference s mezinárodní účastí na téma „Kam kráčíš, […]

11. 10. 2022 Celý článek »

Hlavní sestra se účastnila semináře v Poslanecké sněmovně

Hlavní sestra se účastnila semináře v Poslanecké sněmovně

Ve čtvrtek dne 6.10.2022 se za účasti hlavní sestry ČR Alice Strnadové konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma „Zvýšení psychické a fyzické odolnosti zdravotníka jako nástroj prevence negativního […]

7. 10. 2022 Celý článek »

XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Hlavní sestra Alice Strnadová převzala záštitu nad tradiční akcí XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Dvoudenní odborný program především pro sestry jako již každoročně na začátku září pořádal Region Hradec Králové České […]

12. 9. 2022 Celý článek »