S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Atestační zkoušky – informace pověřeným organizacím

Organizacím pověřeným k zajištění atestačních zkoušek

Organizacím pověřeným k zajištění atestačních zkoušek

V souladu s platnou Metodikou Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky podle zákona č. 96/2004 Sb., vydanou Ministerstvem zdravotnictví v prosinci 2017, dochází ke změně způsobu vyplácení finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním organizace a průběhu atestačních zkoušek dle zákona č. 96/2004 Sb.

22. 3. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Specializační vzdělávání – atestační zkoušky pro rok 2017

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Specializační vzdělávání – atestační zkoušky pro rok 2017

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“).

11. 1. 2017 Celý článek »

Metodika MZ o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky k vydání osvědčení, výkaz a žádost

Metodika MZ o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky k vydání osvědčení, výkaz a žádost

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Metodiku o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky, kterými se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „zkoušky k vydání osvědčení) podle zákona č. 96/2004 Sb.,  o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

13. 5. 2016 Celý článek »