Atestační zkoušky – informace pověřeným organizacím

Organizacím pověřeným k zajištění atestačních zkoušek

V souladu s platnou Metodikou Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky podle zákona č. 96/2004 Sb., vydanou Ministerstvem zdravotnictví v prosinci 2017, dochází ke změně způsobu vyplácení finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním organizace a průběhu atestačních zkoušek dle zákona č. 96/2004 Sb.

22. 3. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Specializační vzdělávání – atestační zkoušky pro rok 2017

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“).

11. 1. 2017 Celý článek »

Metodika AZN 2017, výkaz a žádost

Metodika Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky, kterými se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb.

13. 5. 2016 Celý článek »