S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Upozorňujeme na povinnost akreditovaných zařízení zaslat MZ roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání za rok 2022, a to v termínu do 31.3.2023.
Roční zprávu je nezbytné podat i v případě, že akreditované zařízení v daném roce vzdělávání neuskutečňovalo.

2. 2. 2023 Celý článek »

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2022

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2022

Podpora peerů a interventů SPIS je aktuálně dostupná u 90 poskytovatelů zdravotních služeb a počet zapojených organizací každoročně stoupá.
V roce 2022 bylo NCO NZO poskytnuta částka 3 389 000 Kč jako účelová provozní dotace na pokrytí nákladů systému psychosociální intervenční služby (SPIS) a pokrytí nákladů na provoz krizových linek na základě pověření MZ ČR.

2. 2. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 1/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant.
Akreditovaná zařízení, která aktuálně realizují vzdělávání v uvedeném kvalifikačním kurzu mohou toto vzdělávání dokončit dle původního vzdělávacího programu. Pro realizaci dalších kvalifikačních kurzů je třeba požádat o udělení akreditace na realizaci kvalifikačního kurzu dle aktuálně platného vzdělávacího programu.

23. 1. 2023 Celý článek »

Vyhlašujeme nominace pro 2. ročník Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové

Vyhlašujeme nominace pro 2. ročník Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty pro rok 2023. Jedná se […]

11. 1. 2023 Celý článek »

Změny v platovém ohodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2023

Změny v platovém ohodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2023

Od 1. ledna 2023 dochází k novelizaci dvou právních předpisů, které se týkají odměňování, a to nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Změny přinesou mimo jiné lepší platové ohodnocení zdravotním laborantům a sjednotí podmínky v odpočtu let praxe.

5. 1. 2023 Celý článek »

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2022

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2022

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., je příjemce dotace povinen doložit finanční vypořádání dotace za předchozí rok na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“

4. 1. 2023 Celý článek »

PF 2023

PF 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé sestry a zdravotníci, u příležitosti konce roku bychom Vám rádi znovu poděkovali za Vaši práci, nasazení a úsilí, s jakým zvládáte péči o pacienty a rozvíjíte Vaše profesní dovednosti. Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, klidné služby a do nového roku hlavně zdraví a také štěstí a pracovní úspěchy.

23. 12. 2022 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2023 a související formuláře

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2023 a související formuláře

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ONP zveřejňuje:
Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2023, Metodiku pro příjemce dotace RMN 2023, Nelékařské obory vyhlášené pro rok 2023, Maximální počet rezidentů na jednoho poskytovatele v roce 2023 a související formuláře

21. 12. 2022 Celý článek »

Webcast 10 – Práva pacientů

Webcast 10 – Práva pacientů

Vítejte u dalšího webcastu, v pořadí desátého, dnes se zaměříme na Práva pacientů.

20. 12. 2022 Celý článek »

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník

Upozorňujeme, že dne 19. prosince 2022 byl ve Věstníku MZ č. 15/2022 zveřejněn nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník.

20. 12. 2022 Celý článek »