Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Světový den STOP Dekubitům ve Fakultní nemocnici Olomouc – 10. 11. 2023

Světový den STOP Dekubitům ve Fakultní nemocnici Olomouc – 10. 11. 2023

Dne 10.11.2023 se na II. interní klinice – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc pořádala akce k příležitosti Světovému dni STOP dekubitům. Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel […]

23. 11. 2023 Celý článek »

STOP Dekubitům – 16. 11. 2023

STOP Dekubitům – 16. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví a Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP) vás zve k připojení se ke dni STOP dekubitům, pro rozšíření povědomí o dekubitech široké veřejnosti.
Jako každý rok pořádá i letos EPUAP den s názvem STOP Dekubitům, připadající na třetí čtvrtek v listopadu. Letos tento den připadá na 16. listopadu 2023.

7. 11. 2023 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 2. listopadu 2023

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 2. listopadu 2023

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2023 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České Mgr. Alice Strnadové, MBA a prezidentky Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. uskutečnil již 11. Kulatý stůl k systému prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice. Setkání se jako každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) a letos připadá na 16. listopadu 2023.

7. 11. 2023 Celý článek »

Pozvánka na 24. konferenci Tabák a zdraví – 21. listopadu 2023

Pozvánka na 24. konferenci Tabák a zdraví – 21. listopadu 2023

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP, zve zájemce na 24. konferenci Tabák a zdraví, která se uskuteční v úterý 21. listopadu 2023 od 10.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu.

30. 10. 2023 Celý článek »

Konzultační den 24.11.2023 v Praze

Konzultační den 24.11.2023 v Praze

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ONP ve spolupráci s IPVZ zve zájemce na Konzultační den, který se bude konat 24. listopadu 2023 od 10 hodin v Praze.
Náplní konzultačního dne budou informace a novinky z oblasti rezidenčních míst a z oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Probíraným tématem budou i kontroly akreditovaných zařízení a kontroly čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci rezidenčních míst.

25. 10. 2023 Celý článek »

17. října – Mezinárodní den farmaceutických techniků a asistentů

17. října – Mezinárodní den farmaceutických techniků a asistentů

Dnes, 17. října, si u příležitosti Mezinárodního dne farmaceutických asistentů, připomínáme význam a důležitost práce farmaceutických asistentů. K tomuto Mezinárodnímu dni se připojujeme a přejeme všem farmaceutickým asistentům pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.

17. 10. 2023 Celý článek »

První národní konference na téma vzdělávání ve zdravotnictví ZDRAV – EDU 2023 proběhne ve dnech 23. – 24. října 2023

První národní konference na téma vzdělávání ve zdravotnictví ZDRAV – EDU 2023 proběhne ve dnech 23. – 24. října 2023

Ambicí ministerstva zdravotnictví je založit tradici setkávání odborníků zastupujících vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, studenty zdravotnických oborů, ale i zákonodárce nebo poskytovatele zdravotních služeb a dalších stakeholderů resortu zdravotnictví a vzdělávání. […]

3. 10. 2023 Celý článek »

Metodika pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech

Metodika pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje novou Metodiku pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech. Metodika upravuje způsob a formu pověření organizace pro zajištění realizace atestačních zkoušek a nově stanovuje jednotný termín pro zaslání žádosti o finanční plnění, a to 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

27. 9. 2023 Celý článek »

Konzultační den 22.9.2023 – prodloužení termínu pro přihlášení

Konzultační den 22.9.2023 – prodloužení termínu pro přihlášení

Termín pro přihlášení byl prodloužen do 15.9.2023.
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ONP ve spolupráci s IPVZ zve zájemce na Konzultační den, který se bude konat 22. září 2023 od 10 hodin v prostorách NCO NZO v Brně. 
Náplní konzultačního dne budou informace a novinky z oblasti rezidenčních míst a z oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Probíraným tématem budou i kontroly akreditovaných zařízení a kontroly čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci rezidenčních míst.

8. 9. 2023 Celý článek »

Příčiny fluktuace studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví – výzkumný projekt

Příčiny fluktuace studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví – výzkumný projekt

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na výzkumném projektu zabývajícím se národní identifikací nejvýznamnějších faktorů ovlivňující fluktuaci studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví v České republice, který je podporován Národním institutem pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).

28. 8. 2023 Celý článek »