Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Pozvánka na 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů

Pozvánka na 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů

Termín konání konference byl přesunut z letošního roku na 18.-20. října 2021, v původním termínu bude uspořádán virtuální meeting.

20. 7. 2020 Celý článek »

Informace o vypsání mimořádných prázdninových termínů aprobačních zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, stanovilo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání z důvodu zvýšeného zájmu uchazečů mimořádné termíny aprobačních zkoušek pro nelékařské zdravotnické pracovníky v měsíci červenci a srpnu.

1. 7. 2020 Celý článek »

Rozvolnění opatření v souvislosti s COVID-19 k 11. 5. 2020

S ohledem na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 je možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace.

7. 5. 2020 Celý článek »

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Částečné spuštění programů ekonomické migrace – Vláda dne 4. května 2020 s účinností od 11. května 2020 rozhodla o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti.

9. 8. 2019 Celý článek »

Autorizace profesních kvalifikací

Ministerstvo zdravotnictví jako věcně příslušný autorizační orgán zajišťuje autorizaci vybraných profesních kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

30. 4. 2015 Celý článek »