S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Vzdělávací materiály – videa ke správnému používání a nasazování osobních ochranných pomůcek

Vzdělávací materiály – videa ke správnému používání a nasazování osobních ochranných pomůcek

NCO NZO v Brně ve spolupráci s MZČR, Masarykovou univerzitou v Brně a odbornými společnostmi připravil vzdělávací materiály – videa Použití ochranného krytí pod osobní ochranné pomůcky a Oblékání osobních ochranných prostředků kategorie III.

1. 12. 2021 Celý článek »

Poděkování zdravotníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří pomáhají se zvládnutím koronavirové krize a výzva dalším, aby se do pomoci zapojili

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, ráda bych touto cestou vyjádřila všem zdravotníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří v této krizové době pomáhají v nemocnicích v boji proti viru SARS-CoV-2 se […]

1. 12. 2021 Celý článek »

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP Pressure Ulcers), který letos připadá na 18. listopad 2021.
Tisková zpráva z 9. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“ je ke stažení v příloze tohoto článku.

26. 11. 2021 Celý článek »

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

U příležitosti konání 9. kulatého stolu věnovaného problematice dekubitů Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 18.11.2021 poděkovali a ocenili […]

22. 11. 2021 Celý článek »

Dotazníkový průzkum: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu

Dotazníkový průzkum: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu.
Do studie se může zapojit každý zdravotnický pracovník (lékař a nelékařský zdravotnický pracovník) v Kanadě, ČR a SR, který užívá OOP v rámci své profesní praxe a je starší 18 let.

12. 11. 2021 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje Žádost o schválení změny v rámci  dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

11. 11. 2021 Celý článek »

Výzva Asociace zdravotnických škol ČR k očkování proti Covid-19

My, ředitelé zdravotnických škol České republiky, vyzýváme všechny spoluobčany, kterým nebrání zdravotní důvody, aby se nechali naočkovat proti nemoci Covid-19 a zabránili tak dalšímu šíření pandemie a paralyzování veřejného a soukromého života celé společnosti.

11. 11. 2021 Celý článek »

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Dne 1. ledna 2022 vejde v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Novela přinese změnu v indikaci domácí péče a řadu dalších změn.

8. 11. 2021 Celý článek »

Dotazníkový průzkum: Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19

Dotazníkový průzkum: Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19.

3. 11. 2021 Celý článek »

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje prezentaci k proběhlému semináři pro žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

27. 10. 2021 Celý článek »