S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pitná voda

U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

V souvislosti se stávající povodňovou situací v Libereckém kraji, a pokud dojde k zaplavení studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou a jedná se o jediný zdroj pitné vody, […]

21. 7. 2021 Celý článek »

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

10. 11. 2020 Celý článek »

Zprávy o jakosti pitné vody v ČR za období 2017 – 2019

2. 11. 2020 Celý článek »

Zpráva o jakosti pitné vody v ČR za období 2014 – 2016

21. 7. 2020 Celý článek »

Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody

21. 7. 2020 Celý článek »

Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění zveřejňuje doporučené limitní hodnoty nerelevantních […]

19. 6. 2020 Celý článek »