S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Pitná voda

U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

V souvislosti se stávající povodňovou situací v Libereckém kraji, a pokud dojde k zaplavení studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou a jedná se o jediný zdroj pitné vody, […]

21. 7. 2021 Celý článek »

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

10. 11. 2020 Celý článek »

Zprávy o jakosti pitné vody v ČR za období 2017 – 2019

2. 11. 2020 Celý článek »

Zpráva o jakosti pitné vody v ČR za období 2014 – 2016

21. 7. 2020 Celý článek »

Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody

21. 7. 2020 Celý článek »

Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění zveřejňuje doporučené limitní hodnoty nerelevantních […]

19. 6. 2020 Celý článek »