Pitná voda

Zprávy o jakosti pitné vody v ČR za období 2020 – 2022

Česká republika je podle článku 13 směrnice 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, povinna každé tři roky zpracovat zprávu o jakosti pitné vody ve vodovodech (zásobovaných oblastech) zásobujících […]

15. 11. 2023 Celý článek »

Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění zveřejňuje doporučené limitní hodnoty nerelevantních […]

4. 4. 2023 Celý článek »

U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

V souvislosti se stávající povodňovou situací v Libereckém kraji, a pokud dojde k zaplavení studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou a jedná se o jediný zdroj pitné vody, […]

21. 7. 2021 Celý článek »

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

10. 11. 2020 Celý článek »

Zprávy o jakosti pitné vody v ČR za období 2017 – 2019

2. 11. 2020 Celý článek »

Zpráva o jakosti pitné vody v ČR za období 2014 – 2016

21. 7. 2020 Celý článek »

Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody

21. 7. 2020 Celý článek »