Ochrana veřejného zdraví

Seznam oprávněných osob k poskytování znalostí ochrany zdraví lidí v souladu s rostlinolékařským zákonem

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný seznam fyzických osob, které jsou oprávněny v souladu s ustanovením § 86a odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších […]

11. 1. 2023 Celý článek »

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání

Které profese mohou požádat o odškodnění za covid-19 jako nemoci z povolání? Požádat o posouzení onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání může obecně každý zaměstnanec. Posouzení je vždy individuální. V případě, že je […]

11. 11. 2022 Celý článek »

Pravidla základní hygieny při záplavách

V souvislosti se současnou meteorologickou situaci, kdy v určitých oblastech ČR může docházet k lokálním záplavám, přinášíme pravidla základní hygieny při záplavách.

25. 6. 2021 Celý článek »

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2019

9. 11. 2020 Celý článek »

Krajské hygienické stanice

KHS adresa ředitel telefon e-mail HS hl. m. Prahy www.hygpraha.cz Rytířská 12 110 01  Praha 1 MUDr. Zdeňka Shumová 296 336 700 podatelna@hygpraha.cz Středočeského kraje www.khsstc.cz Dittrichova 329/17 128 01  Praha […]

21. 7. 2020 Celý článek »

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se zohledněním přílohy č. 3 vyhlášky č.132/2018.  Tento návod vznikl ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví se Státním […]

7. 10. 2019 Celý článek »

Intoxikaci oxidem uhelnatým je dobré nepodceňovat

Otrava oxidem uhelnatým je vždy vážná, zpočátku je nenápadná, ale o to zákeřnější. Jedovatý oxid uhelnatý je produktem nedokonalého spalování – vzniká při hoření jakéhokoliv paliva. Příčinou výskytu zvýšených […]

27. 4. 2015 Celý článek »