S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kosmetické přípravky

Požadavky na distribuci kosmetických přípravků na území Evropské unie

Kosmetické přípravky distribuované na území Evropské unie musejí splňovat příslušné legislativní požadavky. Pravidla, jež musí splňovat veškeré kosmetické přípravky distribuované na území Evropské unie, stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) […]

23. 4. 2021 Celý článek »

Požadavky na výrobu kosmetických přípravků a jejich uvedení na trh Evropské unie

Kosmetické přípravky vyráběné a uváděné na trh v Evropské unii musejí splňovat příslušné legislativní požadavky.

26. 3. 2021 Celý článek »

Požadavky na uvedení kosmetických přípravků ze zemí mimo Evropskou unii na trh EU (dovoz)

Kosmetické přípravky ze zemí mimo Evropskou unii uváděné na trh EU musejí splňovat příslušné legislativní požadavky.

26. 3. 2021 Celý článek »

Certifikáty pro vývoz kosmetických přípravků do zemí mimo EU

Ministerstvo zdravotnictví bývá často žádáno o vystavení certifikátů volného prodeje (Certificate of Free Sale – CFS/ Free Sale Certificate – FSC) za účelem vývozu kosmetických přípravků. Na vydání certifikátu volného prodeje […]

28. 7. 2017 Celý článek »

Výrobky na bělení zubů

27. 7. 2016 Celý článek »

Upozornění hlavního hygienika ČR na nevyhovující výrobek

Hlavní hygienik ČR upozorňuje na nevyhovující kosmetické přípravky – laky – vyskytující se na trhu Evropské unie pod názvy Depend Gellack Base, Depend Gellack Top a Depend Gellack (Color Collection).

18. 3. 2016 Celý článek »

Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)

V souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena povinnost notifikovat kosmetické přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské unie. Pro účely notifikace […]

18. 3. 2016 Celý článek »