Hygiena práce a pracovního lékařství

Stanovisko MZ k požadavkům na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – diisokyanáty – a provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců pracujících s těmito látkami

Diisokyanáty jsou klasifikovány jako látky mající senzibilizující účinky na dýchací cesty kategorie 1 a jako látky mající senzibilizující účinky na kůži kategorie 1 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) […]

22. 9. 2023 Celý článek »

Stanovisko MZ k novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích […]

22. 9. 2023 Celý článek »