Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Elektronické cigarety a bylinné přípravky pro kouření

Zaregistrovaní maloobchodní prodejci podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110/1997 Sb. a prodejci, kteří oznámili údaje o systému ověřování věku podle § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 65/2017 Sb.

7. 8. 2020 Celý článek »

Varování před nákupem náplní do elektronických cigaret

9. 7. 2018 Celý článek »

Informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich; Electronic cigarette and refill container market information

Informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich za rok 2018 Dle § 12h odst. 4 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně […]

19. 3. 2018 Celý článek »

Bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které výrobci a dovozci oznámili prostřednictvím elektronické vstupní brány pro předkládání informací (EU-CEG)

20. 11. 2017 Celý článek »

Registrace přeshraničního prodeje elektronických cigaret a oznámení ohledně systému ověřování věku

  Registrace přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku a oznámení ohledně systému ověřování věku u prodeje tabákových a souvisejících výrobků na dálku   Prodejce tabákových […]

2. 6. 2017 Celý článek »

Nejčastější dotazy a odpovědi k problematice elektronických cigaret a náhradních náplní do nich

Nejčastější dotazy a odpovědi   Vzhledem k častým a opakujícím se dotazům Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyjádření k vybraným dotazům k problematice elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. Tato stanoviska nejsou právně závazná. […]

21. 4. 2017 Celý článek »

Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o potravinách“), ve znění zákona č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. […]

23. 3. 2017 Celý článek »

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků […]

8. 8. 2016 Celý článek »