S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Biocidy a chemické látky

Sdělení k používání vonné látky lilial

Na základě častých dotazů týkajících se aplikace rozdílného legislativního omezení použití vonné látky Lilial v kosmetických přípravcích a v dalších chemických směsích, Ministerstvo zdravotnictví vydává následující sdělení. Kosmetické přípravky obsahující […]

5. 9. 2022 Celý článek »

Povolení přípravku BIOBOR JF postupem podle čl. 55(1) BPR

Ministerstvo zdravotnictví povolilo postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, přípravek […]

6. 8. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje odbornou veřejnost o vydání metodického pokynu Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace. Metodický pokyn nahrazuje předchozí „Standartní metodiku ochranné deratizace“ z ledna roku 2006 […]

4. 2. 2021 Celý článek »

Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 – Aktualizace k 26.1.2021

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Výklad je určen pro dovozce a […]

28. 12. 2020 Celý článek »

Souhlas SZÚ odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku o složení dle specifikace WHO

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje, že dne 27. 3. 2020 Státní zdravotní ústav udělil souhlas všem dotčeným subjektům odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku na ruce splňující složení […]

27. 3. 2020 Celý článek »

Výpadek informačních systémů ECHA

Výpadek informačních systémů ECHA

16. 5. 2019 Celý článek »

Neschválené biocidní účinné látky

Neschválené biocidní účinné látky podle čl. 9 nařízení (EU) č. 528/2012

4. 2. 2016 Celý článek »

Sdělení k plnění oznamovací povinnosti podle §22 zákona č. 350/2011 Sb.

SDĚLENÍ k prováděcí vyhlášce o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
(revize ke dni 7.9.2015)

20. 11. 2012 Celý článek »

Seznam povolených biocidních přípravků

Biocidní přípravky povolené k dodání na trh na území ČR

12. 8. 2011 Celý článek »

Seznam oznámených biocidních přípravků

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb.

11. 4. 2011 Celý článek »