S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Biocidy a chemické látky

Povolení přípravku BIOBOR JF postupem podle čl. 55(1) BPR

Ministerstvo zdravotnictví povolilo postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, přípravek […]

6. 8. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje odbornou veřejnost o vydání metodického pokynu Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace. Metodický pokyn nahrazuje předchozí „Standartní metodiku ochranné deratizace“ z ledna roku 2006 […]

4. 2. 2021 Celý článek »

Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 – Aktualizace k 26.1.2021

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Výklad je určen pro dovozce a […]

28. 12. 2020 Celý článek »

Souhlas SZÚ odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku o složení dle specifikace WHO

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje, že dne 27. 3. 2020 Státní zdravotní ústav udělil souhlas všem dotčeným subjektům odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku na ruce splňující složení […]

27. 3. 2020 Celý článek »

Výpadek informačních systémů ECHA

Výpadek informačních systémů ECHA

16. 5. 2019 Celý článek »

Neschválené biocidní účinné látky

Neschválené biocidní účinné látky podle čl. 9 nařízení (EU) č. 528/2012

4. 2. 2016 Celý článek »

Sdělení k plnění oznamovací povinnosti podle §22 zákona č. 350/2011 Sb.

SDĚLENÍ k prováděcí vyhlášce o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
(revize ke dni 7.9.2015)

20. 11. 2012 Celý článek »

Seznam povolených biocidních přípravků

Biocidní přípravky povolené k dodání na trh na území ČR

12. 8. 2011 Celý článek »

Seznam oznámených biocidních přípravků

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb.

11. 4. 2011 Celý článek »

Biocidní přípravky, jež se nesmí uvádět na trh

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 2007/1451/ES může Evropská Komise vydat rozhodnutí o nezařazení některých účinných biocidních látek do přílohy I, IA nebo IB, a stanoví tak i lhůtu pro stažení již existujících biocidních přípravků z tr

1. 3. 2011 Celý článek »