S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Biocidy a chemické látky

Souhlas SZÚ odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku o složení dle specifikace WHO

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje, že dne 27. 3. 2020 Státní zdravotní ústav udělil souhlas všem dotčeným subjektům odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku na ruce splňující složení […]

27. 3. 2020 Celý článek »

Výpadek informačních systémů ECHA

Výpadek informačních systémů ECHA

16. 5. 2019 Celý článek »

Neschválené biocidní účinné látky

Neschválené biocidní účinné látky podle čl. 9 nařízení (EU) č. 528/2012

4. 2. 2016 Celý článek »

Sdělení k plnění oznamovací povinnosti podle §22 zákona č. 350/2011 Sb.

SDĚLENÍ k prováděcí vyhlášce o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
(revize ke dni 7.9.2015)

20. 11. 2012 Celý článek »

Seznam povolených biocidních přípravků

Biocidní přípravky povolené k dodání na trh na území ČR

12. 8. 2011 Celý článek »

Seznam oznámených biocidních přípravků

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb.

11. 4. 2011 Celý článek »

Biocidní přípravky, jež se nesmí uvádět na trh

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 2007/1451/ES může Evropská Komise vydat rozhodnutí o nezařazení některých účinných biocidních látek do přílohy I, IA nebo IB, a stanoví tak i lhůtu pro stažení již existujících biocidních přípravků z tr

1. 3. 2011 Celý článek »

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.

12. 2. 2008 Celý článek »

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 – účinné látky

Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007.

Aktualizováno k: 25.5.2014

12. 2. 2008 Celý článek »