S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ochrana veřejného zdraví

Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022

Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022

Legislativní rámec Zotavovací akce pro děti a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně […]

3. 6. 2022 Celý článek »

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

12. 4. 2022 Celý článek »

Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

1. 10. 2021 Celý článek »

Kontroly protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 prováděné krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanicí hlavního města Prahy

Dodržování protiepidemických opatření a základních hygienicko-epidemiologických návyků je jedním ze základních předpokladů pro zachování příznivé epidemiologické situace v souvislosti s pandemií covid-19. Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města […]

15. 7. 2021 Celý článek »

Pravidla základní hygieny při záplavách

V souvislosti se současnou meteorologickou situaci, kdy v určitých oblastech ČR může docházet k lokálním záplavám, přinášíme pravidla základní hygieny při záplavách.

25. 6. 2021 Celý článek »

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace (březen 2022)

Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace aktualizovaný v […]

4. 3. 2021 Celý článek »

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2019

9. 11. 2020 Celý článek »

Krajské hygienické stanice

KHS adresa ředitel telefon e-mail HS hl. m. Prahy www.hygpraha.cz Rytířská 12 110 01  Praha 1 MUDr. Zdeňka Shumová 296 336 700 podatelna@hygpraha.cz Středočeského kraje www.khsstc.cz Dittrichova 329/17 128 01  Praha […]

21. 7. 2020 Celý článek »

Seznam poskytovatelů, kterým bylo uděleno povolení uznávat nemoci z povolání

Stav k 10. 12. 2018   Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČ 00064173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, pro území Hlavního města Prahy, oprávněn poskytovat služby od 1. 4. […]

10. 12. 2018 Celý článek »

Intoxikaci oxidem uhelnatým je dobré nepodceňovat

Otrava oxidem uhelnatým je vždy vážná, zpočátku je nenápadná, ale o to zákeřnější. Jedovatý oxid uhelnatý je produktem nedokonalého spalování – vzniká při hoření jakéhokoliv paliva. Příčinou výskytu zvýšených […]

27. 4. 2015 Celý článek »