Vedení ministerstva

JUDr. Radek Policar – vrchní ředitel pro legislativu a právo

JUDr. Radek Policar je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v letech 2000 – 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. V období 2004 – 2015 působil v […]

2. 1. 2023 Celý článek »

Ing. Helena Rögnerová – vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění

Ing. Helena Rögnerová vystudovala ekonomiku a řízení vnitřního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od 90. let se aktivně věnuje studiu managementu se zaměřením na zdravotnický management a přednáší […]

2. 1. 2023 Celý článek »

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze. Na studium navázala v Institutu postgraduálního vzdělávání, kde se postupně věnovala dvěma specializacím, a to v epidemiologii […]

2. 1. 2023 Celý článek »

Mgr. Stanislav Měšťan – státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví

Mgr. Stanislav Měšťan (*1977) se zpočátku kariéry věnoval práci středoškolského učitele a školitele, v letech 2011–12 pracoval jako konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Deloitte Advisory. Na resort zdravotnictví přišel […]

6. 5. 2019 Celý článek »