Vedení ministerstva

MUDr. Jarmila Rážová, PhD.

Jarmila Rážová vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze a úspěšně absolvovala také postgraduální doktorské studium na Univerzitě obrany. Získala také specializační atestaci prvního stupně z oborů hygiena a epidemiologie […]

21. 7. 2020 Celý článek »

Mgr. Stanislav Měšťan

Mgr. Stanislav Měšťan (*1977) se zpočátku kariéry věnoval práci středoškolského učitele a školitele, v letech 2011–12 pracoval jako konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Deloitte Advisory. Na resort zdravotnictví přišel […]

6. 5. 2019 Celý článek »

Ing. Helena Rögnerová

Ing. Helena Rögnerová vystudovala ekonomiku a řízení vnitřního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od 90. let se aktivně věnuje studiu managementu se zaměřením na zdravotnický management a přednáší toto […]

3. 10. 2018 Celý článek »

Mgr. Filip Vrubel

Mgr. Filip Vrubel je vzděláním právník a celou svoji dosavadní kariéru spojil s oborem zdravotnictví a specializací na oblast farmacie. Dlouhodobě patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a […]

9. 3. 2018 Celý článek »

JUDr. Radek Policar

JUDr. Radek Policar je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2000 do r. 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. V období 2004–2015 působil v brněnském Masarykově onkologickém […]

9. 3. 2018 Celý článek »

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH, je lékařka, v období 2003–2017 byla ředitelkou národní kanceláře WHO v ČR. V letech 1991–2003 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví, kde zastávala různé pozice včetně poradkyně Hlavního […]

22. 12. 2017 Celý článek »