S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vedení ministerstva

Ing. Milan Blaha, Ph.D. – náměstek ministra zdravotnictví

Ing. Milan Blaha, Ph.D. vystudoval obor Informatika se zaměřením na lékařskou informatiku na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Vysokém učení technickém v Brně, titul Ph.D. získal ve specializaci Biomedicínská elektronika a […]

10. 9. 2021 Celý článek »

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. – náměstkyně pro zdravotní péči

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve 23 letech nastoupila do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí v Praze na Bulovce, kde […]

25. 5. 2021 Celý článek »

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – hlavní hygienička ČR

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze. Na studium navázala v Institutu postgraduálního vzdělávání, kde se postupně věnovala dvěma specializacím, a to v epidemiologii […]

18. 3. 2021 Celý článek »

Mgr. Stanislav Měšťan – státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví

Mgr. Stanislav Měšťan (*1977) se zpočátku kariéry věnoval práci středoškolského učitele a školitele, v letech 2011–12 pracoval jako konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Deloitte Advisory. Na resort zdravotnictví přišel […]

6. 5. 2019 Celý článek »

Ing. Helena Rögnerová – náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění

Ing. Helena Rögnerová vystudovala ekonomiku a řízení vnitřního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od 90. let se aktivně věnuje studiu managementu se zaměřením na zdravotnický management a přednáší toto […]

3. 10. 2018 Celý článek »

JUDr. Radek Policar – náměstek pro legislativu a právo

JUDr. Radek Policar je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2000 do r. 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. V období 2004–2015 působil v brněnském Masarykově onkologickém […]

9. 3. 2018 Celý článek »