O ministerstvu

Jak podat stížnost nebo petici?

Stížnosti Dotčené osoby mají právo obracet se na Ministerstvo zdravotnictví se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnance Ministerstva zdravotnictví (úředních osob) nebo proti postupu Ministerstva zdravotnictví jako správního orgánu, neposkytuje-li zákon č. 500/2004 Sb., […]

14. 8. 2023 Celý článek »

Podání určená Ministerstvu zdravotnictví je třeba vždy adresovat prostřednictvím podatelny

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Ministerstvu zdravotnictví, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny ministerstva, případně elektronické podatelny.

17. 2. 2023 Celý článek »

Organizační schéma a vedení ministerstva

Organizační schéma a vedení ministerstva je aktualizované k 1. červnu 2023.

2. 1. 2023 Celý článek »

Ministr zdravotnictví

Od 17. 12. 2021 je ministrem zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

17. 12. 2021 Celý článek »

Organizace v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje na území České republiky sedm desítek přímo řízených organizací.

3. 1. 2020 Celý článek »

Kontakty

Zde najdete hlavní telefonická a e-mailová spojení na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

14. 3. 2019 Celý článek »