S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Mezinárodní vztahy

Zapojení ministerstva zdravotnictví do Společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie

Dne 13. ledna 2020 se podpisem Ujednání o principech a zásadách spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem fungování společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR, […]

17. 2. 2020 Celý článek »

Ministr zdravotnictví se zúčastnil 71. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

Ministr zdravotnictví s projevem vystoupil dne 21. května 2018

25. 5. 2018 Celý článek »

Přijetí francouzského velvyslance u pana ministra dne 7. května 2018

  Dne 7. května přijal pan ministr k bilaterálnímu jednání velvyslance Francie v České republice, pana Rolanda Galharaguea Pan velvyslanec se velmi zajímal o současné výzvy, kterým české zdravotnictví čelí. Živá debata […]

7. 5. 2018 Celý článek »

Mongolská ministryně zdravotnictví navštívila Českou republiku

Ve dnech 8. – 11. 4. 2018 navštívila Českou republiku mongolská ministryně zdravotnictví, paní Sarangerel Davaajantsan.

12. 4. 2018 Celý článek »

Akademie zdravotnických záchranných služeb ČR a SRN

Dne 7. listopadu 2017 se v prostorách Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnila tzv. Akademie zdravotnických záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo.

9. 11. 2017 Celý článek »

Ředitelka Národní kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice končí ve funkci

  Ke dni 31. 10. 2017 končí ve funkci ředitelky Národní kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice po čtrnáctiletém působení MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH. MUDr. Šteflová spoluorganizovala pod […]

31. 10. 2017 Celý článek »

Podpis Dodatkového protokolu o genetickém testování pro zdravotní účely

Česká republika podepsala dne 24. 10. 2017 Dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely

30. 10. 2017 Celý článek »

6. ministerská konference WHO Životní prostřední a zdraví

Ve dnech 13. až 15. června 2017 se v Ostravě v areálu Dolních Vítkovic uskutečnila 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) Životní prostředí a zdraví.

8. 9. 2017 Celý článek »

Předsednictví České Republiky Výboru ministrů Rady Evropy

19. května 2017 se České republika na půl roku ujala předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy

8. 9. 2017 Celý článek »

Nový generální ředitel Světové zdravotnické organizace

Ve dnech 22. – 31. května 2017 se v Ženevě uskutečnilo 70. zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA), které zvolilo na pětileté funkční období nového generálního ředitele Světové zdravotnické organizace

8. 9. 2017 Celý článek »