S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Politika veřejného zdraví v EU

Politika veřejného zdraví v EU

Kompetence Evropské unie v oblasti veřejného zdraví vymezuje článek 168 Smlouvy o fungování EU a spočívají především v koordinační, doplňkové či podpůrné činnosti.

4. 4. 2014 Celý článek »

Platná legislativa

Odkaz na platnou legislativu EU v působnosti ministerstva zdravotnictví naleznete zde.

4. 4. 2014 Celý článek »

Léčiva a zdravotnické prostředky

Oblast léčiv a zdravotnických prostředků je jednou z významných součástí evropské zdravotní politiky. Souvisí s odpovědností EU za dohled nad dodržováním zásad volného pohybu léčiv a zdravotnických prostředků jako zboží a […]

4. 4. 2014 Celý článek »

Projednávané předpisy

  V této části je uveden seznam legislativních návrhů předložených Evropskou komisí, které jsou aktuálně projednávány Radou a Evropským parlamentem. U každého předpisu naleznete jeho stručný obsah a odkaz na shrnutí dosavadního […]

4. 4. 2014 Celý článek »