S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

O Evropské unii

Rada

  Rada (dříve Rada ministrů) vykonává společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci. Je složena ze zástupců členských států na úrovni ministrů s oprávněním zavazovat vládu svého členského státu. […]

4. 4. 2014 Celý článek »

Evropská komise

  Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie, který odpovídá, mimo jiné, za předkládání legislativních návrhů, stanovení rozpočtu EU a dohled nad uplatňováním práva EU v členských státech. Hlavní úkoly a […]

4. 4. 2014 Celý článek »

Evropský parlament

  Evropský parlament vykonává společně s Radou legislativní a rozpočtovou funkci, funkci politické kontroly a volí předsedu Komise. Evropský parlament má 751 poslanců, Česká republika je zastoupena 21 poslanci. Od […]

4. 4. 2014 Celý článek »

O Evropské unii

  Evropská unie je unikátní sdružení států založené na hospodářské a politické spolupráci. Jedinečným znakem EU je skutečnost, že ačkoli se jedná o svrchované, nezávislé země, část své „suverenity“ sdílejí, […]

4. 4. 2014 Celý článek »