Brexit

Brexit

Shrnutí vývoje O vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které je zkráceně označováno jako brexit, bylo rozhodnuto v rámci referenda, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Následně dne 29. března […]

11. 7. 2020 Celý článek »

Léčivé přípravky

V souladu s Dohodou o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude vyjednáván budoucí vztah se Spojeným královstvím v průběhu přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, […]

29. 1. 2020 Celý článek »

Poskytování a úhrada zdravotní péče

Poskytování a úhrada zdravotní péče českým občanům ve Spojeném království V souladu s Dohodou o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude po dobu přechodného období zachována stávající […]

29. 1. 2020 Celý článek »

Uznávání odborných kvalifikací

Na základě Dohody o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude zachována stávající situace až do konce přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud […]

29. 1. 2020 Celý článek »

Biocidní přípravky

  Obecné informace k vystoupení Spojeného království z EU v kontextu dodávání biocidních přípravků na trh jsou také k dispozici na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).   Informace k brexitu z […]

11. 3. 2019 Celý článek »