S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Brexit

Informace o postupech při vykazování a úhradě zdravotních služeb poskytnutých britským pojištěncům

Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. Výstupovou dohodou a rovněž Dohodou o obchodu a spolupráci. Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021 zachovávají při poskytování a úhradě […]

11. 2. 2021 Celý článek »

Brexit – shrnutí vývoje

O vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které je zkráceně označováno jako brexit, bylo rozhodnuto v rámci referenda, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Následně dne 29. března 2017 […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Léčivé přípravky

Zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků je nezbytné i po vystoupení Spojeného království z EU a konci přechodného období, tj. po dni 31. prosince 2020. Oblast léčivých přípravků byla upravena v souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Poskytování a úhrada zdravotní péče

V souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím (dále jen „Dohoda“), která nabyla prozatímní platnosti dne 1. ledna 2021 a vstoupila oficiálně v platnost […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Uznávání odborných kvalifikací

Oblast uznávání odborných kvalifikací v oblasti zdravotnictví je upravena v souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Nové úpravy postupů v dané […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Biocidní přípravky

Obecné informace k vystoupení Spojeného království z EU v kontextu dodávání biocidních přípravků na trh jsou také k dispozici na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).   Informace k brexitu z […]

29. 1. 2020 Celý článek »