S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Brexit

Brexit – shrnutí vývoje

O vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které je zkráceně označováno jako brexit, bylo rozhodnuto v rámci referenda, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Následně dne 29. […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Léčivé přípravky

Zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků je nezbytné i po vystoupení Spojeného království z EU a konci přechodného období, tj. po dni 31. prosince 2020. Oblast léčivých přípravků byla upravena v souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Poskytování a úhrada zdravotní péče

V souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím (dále jen „Dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2021, byla upravena i oblast poskytování […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Uznávání odborných kvalifikací

Oblast uznávání odborných kvalifikací v oblasti zdravotnictví je upravena v souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím. Nové úpravy postupů v dané oblasti […]

7. 1. 2021 Celý článek »

Biocidní přípravky

Obecné informace k vystoupení Spojeného království z EU v kontextu dodávání biocidních přípravků na trh jsou také k dispozici na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).   Informace k brexitu z […]

29. 1. 2020 Celý článek »