S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanoviska k zákonu č. 372/2011 Sb.

Stanovisko MZ – k provádění odběrů kapilární krve z prstu pro zjištění přítomnosti protilátek na SARS-CoV-2 na základě povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle § 11a zákona o zdravotních službách

7. 10. 2021 Celý článek »

Metodické stanovisko k vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách – doplněk č. 2 (právo dítěte podat stížnost)

19. 8. 2021 Celý článek »

Metodické stanovisko k vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách – doplněk č. 1

16. 2. 2021 Celý článek »

Stanovisko MZ – šetření stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

26. 10. 2020 Celý článek »

Stanovisko MZ – informace k organizaci péče o pacienta s domácí umělou plicní ventilací

č. j. MZDR 9794/2020-3/OZP

6. 5. 2020 Celý článek »

Stanovisko MZ – postup krajských úřadů při šetření stížností na úhrady za přítomnost otce nebo jiné osoby u porodu

29. 8. 2019 Celý článek »

Stanovisko MZ – výklad ustanovení § 45 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

č.j. MZDR 12702/2019/OZP

2. 7. 2019 Celý článek »

Stanovisko MZ – provádění očkování mimo zdravotnické zařízení v režimu povolení krajského úřadu podle § 11a zákona o zdravotních službách

č.j. MZDR 43689/2018-6/PRO

9. 5. 2019 Celý článek »

Stanovisko MZ – poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle § 11a zákona o zdravotních službách

18. 3. 2019 Celý článek »

Stanovisko MZ – personální zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných formou ambulantní péče – požadavky na způsobilost lékaře

7. 3. 2019 Celý článek »