S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanoviska k zákonu č. 372/2011 Sb.

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů v řízení o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické stanovisko k postupu správních orgánů v řízení o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb v případě žádosti o změnu rozsahu zdravotních služeb týkající se oboru zdravotní […]

22. 6. 2022 Celý článek »

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů příslušných ke kontrole podle zákona o zdravotních službách v případě opakované nesoučinnosti

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické stanovisko postupu správních orgánů příslušných ke kontrole podle zákona o zdravotních službách v případě opakovaného maření výkonu kontroly ze strany kontrolovaného poskytovatele zdravotních služeb.

22. 6. 2022 Celý článek »

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů ve věci sídla a místa poskytování zdravotních služeb dle právní úpravy účinné od 1. ledna 2022

2. 3. 2022 Celý článek »

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů v řízení o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle právní úpravy účinné od 1. ledna 2022

22. 12. 2021 Celý článek »

Stanovisko MZ – k provádění odběrů kapilární krve z prstu pro zjištění přítomnosti protilátek na SARS-CoV-2 na základě povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle § 11a zákona o zdravotních službách

7. 10. 2021 Celý článek »

Metodické stanovisko k vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách – doplněk č. 2 (právo dítěte podat stížnost)

19. 8. 2021 Celý článek »

Metodické stanovisko k vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách – doplněk č. 1

16. 2. 2021 Celý článek »

Stanovisko MZ – šetření stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

26. 10. 2020 Celý článek »

Stanovisko MZ – informace k organizaci péče o pacienta s domácí umělou plicní ventilací

č. j. MZDR 9794/2020-3/OZP

6. 5. 2020 Celý článek »

Stanovisko MZ – postup krajských úřadů při šetření stížností na úhrady za přítomnost otce nebo jiné osoby u porodu

29. 8. 2019 Celý článek »