Stanoviska k činnostem na pomezí zákonů č. 372/2011 Sb. a č. 455/1991 Sb.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k použití laserových přístrojů v režimu živnostenského zákona

12. 2. 2024 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k použití zdravotnických prostředků v rámci živnostenského zákona

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k použití zdravotnických prostředků v rámci živnostenského zákona vzniklo z činnosti Pracovní skupiny pro koncepční řešení oblasti zdravotních služeb a činností provozovaných dle živnostenského zákona za účelem […]

13. 11. 2023 Celý článek »

Stanovisko MZ – možnost aplikovat Dornovu metodu a Breussovu masáž v rámci živnosti

Stanovisko MZ ČR k možnosti aplikovat Dornovu metodu a Breussovu masáž v rámci ohlašovací živnosti vázané s předmětem podnikání „masérské, rekondiční a regenerační služby“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

20. 3. 2019 Celý článek »

Stanovisko MZ – možnost bělení zubů v rámci živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

3. 12. 2018 Celý článek »

Stanovisko MZ – možnost používání metody EEG Biofeedback v rámci živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

3. 12. 2018 Celý článek »