S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodiky a stanoviska

Zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny v ČR

Zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny v ČR

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k zaměstnávání zdravotníků z řad lékařských i nelékářských pracovníků. Pro upřesňující informace je možné kontaktovat ministerstvo prostřednictvím e-mailové adresy: zdravotnici.ukrajina@mzcr.cz.

8. 4. 2022 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce zdravotního pojištění a jeho placení u zaměstnanců z Ukrajiny, kteří obdrželi povolávací rozkaz

Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, je v ČR z titulu zaměstnání zdravotně pojištěn. Pokud mu zaměstnavatel poskytne pracovní volno na základě povolávacího rozkazu, pak se dle stanoviska Ministerstva práce a […]

28. 2. 2022 Celý článek »

Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu novorozenců

Ministerstvo zdravotnictví vydává k zajištění jednotného postupu k provádění screeningu a rescreeningu sluchu u novorozenců v České republice a případné následné péče tento metodický pokyn. Cílem screeningu sluchu u novorozenců […]

13. 12. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn k provádění pilotního projektu laboratorního novorozeneckého screeningu SMA a SCID

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydává tento metodický pokyn za účelem jednotného postupu poskytovatelů zdravotních služeb k zajištění pilotního projektu novorozeneckého laboratorního screeningu spinální muskulární atrofie (SMA) a skupiny onemocnění těžké kombinované […]

13. 12. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn – Péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou 2021

Cévní mozková příhoda (CMP) je definována jako akutní onemocnění mozku způsobené poruchou cévního zásobení. Ve zhruba 90 % jde o ischemickou CMP při uzávěru mozkové tepny, méně často jde o […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn pro systematické využívání poskytovatelů první pomoci na vyžádání (first responderů)

Obsah Základní východiska Definice pojmů Podmínky vzdělávání first responderů Indikace pro aktivaci first responderů Způsob aktivace a operačního řízení first responderů Požadavky na dostupnost first responderů Vyhodnocování spolupráce Právní aspekty Seznam […]

15. 7. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení)

Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení) ze dne 12. ledna 2021 byl dne 5. března 2021 aktualizován.

14. 1. 2021 Celý článek »

Doporučení k aplikaci vyhlášky č. 428/2020 Sb. (Úhradová vyhláška 2021) a stanovení úhrad na rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví předkládá seznam změn oproti úhradové vyhlášce 2021, které doporučuje provést v individuálních dodatcích mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

5. 1. 2021 Celý článek »

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Česká republika je v současné době výrazně zatížena karcinomem plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Navzdory významnému vývoji v onkologické […]

2. 12. 2020 Celý článek »

Metodika MZ – Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen PPP), či jeho aktualizaci, vydávají dle §5 bodu 6) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě minimálně 1x […]

13. 11. 2020 Celý článek »