S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Metodiky a stanoviska

Metodický pokyn – Péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou 2021

Cévní mozková příhoda (CMP) je definována jako akutní onemocnění mozku způsobené poruchou cévního zásobení. Ve zhruba 90 % jde o ischemickou CMP při uzávěru mozkové tepny, méně často jde o […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn pro systematické využívání poskytovatelů první pomoci na vyžádání (first responderů)

Obsah Základní východiska Definice pojmů Podmínky vzdělávání first responderů Indikace pro aktivaci first responderů Způsob aktivace a operačního řízení first responderů Požadavky na dostupnost first responderů Vyhodnocování spolupráce Právní aspekty Seznam […]

15. 7. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení)

Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení) ze dne 12. ledna 2021 byl dne 5. března 2021 aktualizován.

14. 1. 2021 Celý článek »

Doporučení k aplikaci vyhlášky č. 428/2020 Sb. (Úhradová vyhláška 2021) a stanovení úhrad na rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví předkládá seznam změn oproti úhradové vyhlášce 2021, které doporučuje provést v individuálních dodatcích mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

5. 1. 2021 Celý článek »

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Česká republika je v současné době výrazně zatížena karcinomem plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Navzdory významnému vývoji v onkologické […]

2. 12. 2020 Celý článek »

Metodika MZ – Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen PPP), či jeho aktualizaci, vydávají dle §5 bodu 6) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě minimálně 1x […]

13. 11. 2020 Celý článek »

Metodické doporučení MZ pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie

Metodické doporučení vyšlo ve Věstníku MZ č. 11/2020.

30. 10. 2020 Celý článek »

Metodický pokyn – Řešení stavů hrozícího nebo náhle vzniklého selhání základních životních funkci

Metodický pokyn je uveden ve věstníku v příloze.

29. 11. 2019 Celý článek »

Metodické doporučení k obsahu smlouvy o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje metodické doporučení k obsahu smlouvy o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků, uzavírané mezi zadavatelem klinického hodnocení, poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého bude klinické hodnocení probíhat, a hlavním zkoušejícím. […]

3. 5. 2019 Celý článek »

Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra

Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s osobami s autismem a naopak. Pomůže změnit chování společnosti k lidem na spektru.

23. 3. 2017 Celý článek »