Metodiky a stanoviska

Metodický pokyn k vyřizování stížností podle části osmé zákona o zdravotních službách s využitím institutu nemocničního ombudsmana

Ministerstvo zdravotnictví vydává tento metodický pokyn, kterým reaguje na současnou praxi zřizování funkcí ombudsmanů u poskytovatelů zdravotní péče poskytujících lůžkovou péči. Cílem je poskytovatelům pomoci nastavit jednotný, a hlavně efektivní […]

19. 6. 2023 Celý článek »

Zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny v ČR

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k zaměstnávání zdravotníků z řad lékařských i nelékářských pracovníků. Pro upřesňující informace je možné kontaktovat ministerstvo prostřednictvím e-mailové adresy: zdravotnici.ukrajina@mzcr.cz.

8. 4. 2022 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce zdravotního pojištění a jeho placení u zaměstnanců z Ukrajiny, kteří obdrželi povolávací rozkaz

Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, je v ČR z titulu zaměstnání zdravotně pojištěn. Pokud mu zaměstnavatel poskytne pracovní volno na základě povolávacího rozkazu, pak se dle stanoviska Ministerstva práce a […]

28. 2. 2022 Celý článek »

Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu novorozenců

Ministerstvo zdravotnictví vydává k zajištění jednotného postupu k provádění screeningu a rescreeningu sluchu u novorozenců v České republice a případné následné péče tento metodický pokyn. Cílem screeningu sluchu u novorozenců […]

13. 12. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn k provádění pilotního projektu laboratorního novorozeneckého screeningu SMA a SCID

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydává tento metodický pokyn za účelem jednotného postupu poskytovatelů zdravotních služeb k zajištění pilotního projektu novorozeneckého laboratorního screeningu spinální muskulární atrofie (SMA) a skupiny onemocnění těžké kombinované […]

13. 12. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn – Péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou 2021

Cévní mozková příhoda (CMP) je definována jako akutní onemocnění mozku způsobené poruchou cévního zásobení. Ve zhruba 90 % jde o ischemickou CMP při uzávěru mozkové tepny, méně často jde o […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn pro systematické využívání poskytovatelů první pomoci na vyžádání (first responderů)

Obsah Základní východiska Definice pojmů Podmínky vzdělávání first responderů Indikace pro aktivaci first responderů Způsob aktivace a operačního řízení first responderů Požadavky na dostupnost first responderů Vyhodnocování spolupráce Právní aspekty Seznam […]

15. 7. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení)

Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení) ze dne 12. ledna 2021 byl dne 5. března 2021 aktualizován.

14. 1. 2021 Celý článek »

Doporučení k aplikaci vyhlášky č. 428/2020 Sb. (Úhradová vyhláška 2021) a stanovení úhrad na rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví předkládá seznam změn oproti úhradové vyhlášce 2021, které doporučuje provést v individuálních dodatcích mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

5. 1. 2021 Celý článek »

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Česká republika je v současné době výrazně zatížena karcinomem plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Navzdory významnému vývoji v onkologické […]

2. 12. 2020 Celý článek »