Projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví

Informace pro příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí

  Ministerstvo zdravotnictví vydává pokyn s názvem „Pokyn k procesu schvalování metody EPC jako dodavatelského úvěru na financování vlastních zdrojů u projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí“ (dále jen Pokyn), […]

9. 1. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce z 39., 70. a 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 17. 9. 2019 metodický pokyn s názvem „Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 – financování nezpůsobilých […]

18. 9. 2019 Celý článek »

Pro projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v letech 2014 – 2020

Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví (PO MZd) realizují velké množství projektů v rámci jednotlivých operačních programů (zejména Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu […]

2. 10. 2018 Celý článek »