S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 17. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší (dále jen „Program“), do kterého mohou […]

17. 10. 2019 Celý článek »

Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci k projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnila předběžná tržní konzultace (dále jen „PTK“), v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů […]

25. 1. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Projekt […]

14. 1. 2019 Celý článek »

Oznámení o plánované předběžné tržní konzultaci

  V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se dne 8. 1. 2019 od 9:00 hodin v budově Ministerstva […]

19. 12. 2018 Celý článek »