S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů

V příloze naleznete Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů, který je určen pro organizace zapojené do projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, a to pro: •            zaměstnavatele účastníků ; […]

24. 11. 2020 Celý článek »

Schválení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci Výzvy dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie zveřejněné v termínu od 19.2.2020 do 30.6.2020 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví 10 žádostí o poskytnutí dotace. Všechny obdržené žádosti prošly posouzením […]

3. 9. 2020 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu a vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky aktualizuje s platností od 26.8.2020 Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání (dále jen „Metodický pokyn“) projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219. […]

26. 8. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 19. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů, do které se mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská […]

19. 2. 2020 Celý článek »

Metodický pokyn pro zaměstnavatele – pro účastníky zapojené do projektu před 1.1.2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje Metodický pokyn pro zaměstnavatele (Přímá podpora), který upravuje pravidla a podmínky způsobilých výdajů, jejich dokladování, ohlašování změn, publicity, financování a další povinnosti zaměstnavatelů v rámci […]

24. 10. 2019 Celý článek »

Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště – pro účastníky zapojené do projektu před 1.1.2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště (Realizace kurzů a praxí), který upravuje pravidla a podmínky způsobilých výdajů, jejich dokladování, ohlašování změn, publicity, financování a další povinnosti […]

23. 10. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

  Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie. Předmětem projektu je zajištění specializačního vzdělávání dětských neurologů. Vzdělávání bude určeno pro […]

29. 6. 2018 Celý článek »