Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví

Informace k projektu – Projektová kancelář MZd

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715). Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování centrální projektové kanceláře Ministerstva zdravotnictví (MZd) se zaměřením na […]

19. 1. 2017 Celý článek »