S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Informace o projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu […]

27. 11. 2018 Celý článek »

Rozvoj mobilní specializované paliativní péče- úvodní seminář pro žadatele

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu […]

26. 11. 2018 Celý článek »