S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Operační programy pro oblast zdravotnictví v programovém období 2014 – 2020

MZ upřesnilo priority v rámci investičního nástroje ReactEU – v následujících třech letech budou moci být realizovány projekty až za 15 miliard

Dne 19. listopadu 2020 se uskutečnilo jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU. Hlavním bodem bylo bližší určení aktivit […]

20. 11. 2020 Celý článek »

REACT-EU: Dodatečné investiční prostředky v rámci EU fondů pro zdravotnictví

REACT-EU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat další prostředky v oblasti zdravotnictví v tomto programovém období kohezní politiky a který představuje mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle […]

29. 10. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce ze 121. a 135. výzvy OPŽP

  Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 22. 9. 2020 metodický pokyn s názvem „Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (výzva č. 121 […]

9. 10. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce z 39., 70. a 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 17. 9. 2019 metodický pokyn s názvem „Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 – financování nezpůsobilých […]

18. 9. 2019 Celý článek »

Metodický výklad principu finančního partnerství v projektech OP ESIF

Informujeme o vydání Metodického výkladu principu finančního partnerství v projektech OP ESIF. V souvislosti s možností realizovat v programovém období 2014 – 2020 projekty založené na principu finančního partnerství byl připraven Metodický výklad principu […]

22. 3. 2017 Celý článek »

Aktuální harmonogram výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)

V rámci vyhlášení výzev v Integrovaném regionálním operačním programu byl řídícím orgánem vydán aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2016 a 2017. Tyto harmonogramy jsou k dostání níže v příloze. Součástí […]

14. 11. 2016 Celý článek »

Aktualizace textu 54. výzvy a Specifických pravidel „Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Informujeme o vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu 54. výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče. K aktualizaci dokumentů došlo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jako řídícího orgánu IROP […]

2. 11. 2016 Celý článek »

Revize textu 5. Výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce “Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie”

Dne 14. 10. 2016 zveřejnil ŘO IROP revizi textu 5. Výzvy „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ včetně revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Změnou v textu v 5. Výzvě a ve […]

18. 10. 2016 Celý článek »

Zkrácení lhůty pro podání žádosti o podporu 5. Výzvy – Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako ŘO IROP oznamuje zkrácení lhůty pro příjem žádostí o podporu z původního data 1. 12. 2017 na 15. 6. 2017 z důvodu opatření ke zlepšení efektivity čerpání. […]

3. 10. 2016 Celý článek »

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Dne 11. 10. 2016 se  na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR  v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 54. výzvě v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) – “Deinstitucionalizace psychiatrické péče”. Seminář se […]

3. 10. 2016 Celý článek »