Operační programy pro oblast zdravotnictví v programovém období 2014 – 2020

Metodický výklad principu finančního partnerství v projektech OP ESIF

Informujeme o vydání Metodického výkladu principu finančního partnerství v projektech OP ESIF. V souvislosti s možností realizovat v programovém období 2014 – 2020 projekty založené na principu finančního partnerství byl připraven Metodický výklad principu […]

22. 3. 2017 Celý článek »

Aktuální harmonogram výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)

V rámci vyhlášení výzev v Integrovaném regionálním operačním programu byl řídícím orgánem vydán aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2016 a 2017. Tyto harmonogramy jsou k dostání níže v příloze. Součástí […]

14. 11. 2016 Celý článek »

Aktualizace textu 54. výzvy a Specifických pravidel „Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Informujeme o vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu 54. výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče. K aktualizaci dokumentů došlo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jako řídícího orgánu IROP […]

2. 11. 2016 Celý článek »

Revize textu 5. Výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce “Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie”

Dne 14. 10. 2016 zveřejnil ŘO IROP revizi textu 5. Výzvy „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ včetně revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Změnou v textu v 5. Výzvě a ve […]

18. 10. 2016 Celý článek »

Vyhlášení výzvy č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Dne 15. září 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče vyhlašovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem […]

3. 10. 2016 Celý článek »

Zkrácení lhůty pro podání žádosti o podporu 5. Výzvy – Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako ŘO IROP oznamuje zkrácení lhůty pro příjem žádostí o podporu z původního data 1. 12. 2017 na 15. 6. 2017 z důvodu opatření ke zlepšení efektivity čerpání. […]

3. 10. 2016 Celý článek »

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Dne 11. 10. 2016 se  na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR  v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 54. výzvě v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) – “Deinstitucionalizace psychiatrické péče”. Seminář se […]

3. 10. 2016 Celý článek »

Zkrácení lhůty pro příjem žádostí o podporu dotace/navýšení alokace výzvy (31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče)

Vážení uchazeči, Ministerstvo pro místní rozvoj výrazně zkrátilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu dotace 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče z původního 30. 6. 2017, 14:00 na 18. […]

17. 6. 2016 Celý článek »

Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2017

Aktuální verzi harmonogramu připravovaných výzev pro Integrovaný regionální operační program (IROP) na rok 2017 – platnou k 23. 5. 2016 naleznete v příloze.

25. 5. 2016 Celý článek »

Vyhlášení výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Dne 5. května 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora je zaměřena na […]

10. 5. 2016 Celý článek »