Národní plán obnovy

Ministerstvo zdravotnictví změnilo 6. výzvu NPO

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora […]

5. 12. 2023 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví schválilo 5 žádostí v rámci šesté výzvy NPO

Ministerstvo zdravotnictví v rámci hodnotícího procesu schválilo žádosti o poskytnutí dotace pro financování 5 projektů, které byly předloženy v rámci šesté výzvy komponenty 6.1 Národního plánu obnovy. Účelem podpory je zvýšení kvality […]

5. 12. 2023 Celý článek »

INFORMACE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ PŘIPRAVUJÍ ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI VÝZEV IROP/NPO NA E-HEALTH A NPO NA KYBERBEZPEČNOST

Příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví mají povinnost dle Příkazu ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů před […]

20. 11. 2023 Celý článek »

Nový generátor publicity pro NPO

Dovolujeme si vás informovat o nové možnosti využívat generátor nástrojů povinné publicity. Ve spolupráci s MMR byl generátor publicity zpřístupněn na webu https://publicita.dotaceeu.cz/ rovněž pro Národní plán obnovy. Tento generátor umožňuje generování všech […]

14. 11. 2023 Celý článek »

Závazný pokyn č. 1 ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 Národního plánu obnovy pro 10. výzvu

Ministerstvo zdravotnictví, uveřejňuje 1. Závazný pokyn ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 Národního plánu obnovy pro 10. výzvu (NPO). Předmětem závazného pokynu je úprava informací k indikátorům projektů […]

1. 11. 2023 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví změnilo 9. výzvu NPO

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2023 vyhlásilo 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního […]

13. 10. 2023 Celý článek »

Informace pro vyplňování žádosti v rámci 7. výzvy NPO

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje vydává informaci pro vyplňování žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy Národního plánu obnovy „7. výzva 6.1.2 Podpora rehabilitační péče pro pacienty po […]

9. 10. 2023 Celý článek »

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborných posudků

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertních před-hodnotitelů pro vypracování odborných posudků pro výzvu č. 8 Národního plánu obnovy, komponenty 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a […]

3. 10. 2023 Celý článek »

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy pro 10. výzvu

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 10 s názvem „10. výzva 6.1.1.1 Posílení a rozvoj kapacit […]

2. 10. 2023 Celý článek »

NPO: Informace k plánovaným výzvám v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace k plánovaným výzvám v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti Česká republika má v rámci Národního plánu obnovy předjednanou alokaci dodatečných finančních prostředků na zajištění kybernetické bezpečnosti, a to ve […]

2. 10. 2023 Celý článek »