S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Národní plán obnovy

Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče Subkomponenta 6.1.2 Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech  V rámci NPO se počítá s podporou akutní léčebně rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech […]

24. 1. 2023 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo 6. výzvu NPO

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora […]

24. 1. 2023 Celý článek »

Informace o změně termínu konání semináře pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy komponenty 6.1 a 6.2

Z důvodu aktualizace výzvy dochází k posunu termínu semináře pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 1 až 6, vyhlášených v rámci komponenty 6.1 a 6.2. Původní termín 19. ledna 2023 […]

17. 1. 2023 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví provede aktualizaci výzvy

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora […]

10. 1. 2023 Celý článek »

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy komponenty 6.1 a 6.2

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 1 až 6, vyhlášených v rámci komponenty 6.1 a 6.2. […]

6. 1. 2023 Celý článek »

Upřesňující informace k nastavení harmonogramu připravované výzvy s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace“

Vzhledem k nastavení plnění cíle investice „Rehabilitační péče o pacienty zotavující se z kritických stavů“, který bude mimo jiné naplňován připravovanou výzvou s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech […]

7. 12. 2022 Celý článek »

Upřesnění postupů týkajících se prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) je v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) odpovědné za naplnění milníků a cílů stanovených u komponent 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a […]

6. 12. 2022 Celý článek »

Změna Výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 1 s názvem „Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 21. září 2022 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Nyní […]

1. 12. 2022 Celý článek »

Změna Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 3 s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 6. října 2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 3 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. […]

30. 11. 2022 Celý článek »

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborného posudku

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborného externího posudku předem definovaného projektu předkládaného do 4. výzvy vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti […]

7. 11. 2022 Celý článek »