Společná akce JADECARE

Společná akce na podporu zavádění digitálních řešení v poskytování integrované zdravotní péče (JADECARE)

Projekt „Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JADECARE)“ je společnou akcí členských států EU realizovanou v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020. Společná […]

9. 2. 2022 Celý článek »