S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktuality

Prodloužení uzávěrky pro podávání žádostí o grant z otevřené výzvy 3. akčního programu

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) prodloužila termín pro zasílání žádostí v rámci Otevřené výzvy na projekty. Výzva vychází z pracovního plánu 3. akčního programu EU v oblasti […]

15. 3. 2019 Celý článek »

Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Agentura Chafea zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví veřejnou zakázku Chafea/2018/Health/11 na odbornou studii o vývoji a konfiguraci automatických upozornění („alerts“) v rámci systému úložišť Evropského systému sledovatelnosti tabákových výrobků. […]

23. 1. 2019 Celý článek »

Výzva Evropské komise pro příklady dobré praxe

Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) a Společné výzkumné středisko (JRC) vyhlašují výzvu k předkládání příkladů dobré praxe v oblasti veřejného zdraví. Cílem je vybrat osvědčené […]

9. 1. 2019 Celý článek »

Otevřená výzva na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

  Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva vychází z pracovního plánu […]

2. 1. 2019 Celý článek »

Prezentace z workshopu „Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí“

Dne 26. listopadu 2018 se v Praze uskutečnil workshop „Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí“, který pořádala Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny […]

29. 11. 2018 Celý článek »

Online vysílání workshopu „Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí“

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea), Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní zdravotní ústav pořádají dne 26. listopadu 2018 v Praze workshop „Boj proti antimikrobiální rezistenci a […]

22. 11. 2018 Celý článek »

Workshop „Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojeným se zdravotní péčí“

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea), Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní zdravotní ústav pořádají dne 26. listopadu 2018 v Praze workshop „Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím […]

31. 10. 2018 Celý článek »

Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Agentura Chafea zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví veřejnou zakázku Chafea/2018/Health/32 zaměřenou na podporu členských států EU v jejich aktivitách na podporu zdraví a prevenci nemocí. Předmětem zakázky je […]

17. 10. 2018 Celý článek »

Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Agentura Chafea zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví veřejnou zakázku Chafea/2018/Health/03, jejíž předmětem je uzavření rámcové dohody o poskytnutí služeb podpory pro řízení expertních skupin v oblasti (veřejného) […]

1. 10. 2018 Celý článek »

Výzva k předkládání návrhů nových tematických sítí v rámci EU Health Policy Platform

Evropská komise vyzývá stakeholdery v oblasti veřejného zdraví k předložení návrhů vzniku nových tematických sítí v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdravotnictví (EU Health Policy Platform). Účelem tematické sítě […]

1. 10. 2018 Celý článek »