Program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče

Důležitá informace pro všechny příjemce dotace v roce 2018

  V souvislosti s vypracováním závěrečných zpráv o realizaci projektu žádáme všechny příjemce dotace v roce 2018, aby popsali průběh realizace celého projektu, stručně zhodnotili míru dosažení cílů a přínos projektu a uvedli […]

9. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

7. 1. 2019 Celý článek »

Dotační řízení pro rok 2018 – výsledky

  Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“. Podrobné informace neleznete v níže uvedené příloze Výsledky_BKZP 2018.     […]

28. 3. 2018 Celý článek »

Formální hodnocení žádostí – výsledky

  Dne 27. 11. 2017 proběhlo jednání hodnotící komise pro formální hodnocení projektů, která posoudila splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci obdržených v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita […]

13. 12. 2017 Celý článek »

Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok 2018

  Termín pro předložení žádosti je 30. 09. 2017. Podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok […]

19. 7. 2017 Celý článek »