S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

V příloze naleznete na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR.   Jedná se o:   a) formulář – Finanční vypořádání dotací ze SR […]

29. 12. 2016 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu podpory zdraví v roce 2016 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví   Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně […]

8. 12. 2016 Celý článek »

Dokončení výběrového řízení včetně konkretizace přidělených částek v jednotlivých položkách u projektů navržených k podpoře z dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

23. 5. 2016 Celý článek »

Formulář ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016“ nebo Žádost o změnu […]

28. 4. 2016 Celý článek »

Konkretizace přidělených částek v jednotlivých položkách u projektů navržených k podpoře z dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016 a Seznam projektů podpory zdraví dodatečně neschválených k poskytnutí stát.dotace

7. 4. 2016 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

č.j.MZDR/81392/2015-1/SOZ Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu […]

22. 1. 2016 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016 – informace

Seznamy projektů doporučených k finanční podpoře, projektů nedoporučených k podpoře a projektů vyloučených pro formální nedostatky v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016 […]

4. 1. 2016 Celý článek »

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

Dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje výběrového řízení k […]

26. 8. 2015 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

26. 8. 2015 Celý článek »