Program na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Informace k auditu

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci Programu […]

3. 3. 2023 Celý článek »

Informace k revizní zprávě

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 v Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022 je každý příjemce neinvestiční dotace povinen […]

3. 3. 2023 Celý článek »

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění je […]

20. 12. 2022 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. […]

20. 12. 2022 Celý článek »

Podání žádosti o změnu v projektu

Příjemce dotace může v odůvodněných případech, avšak před uskutečněním požadované změny, požádat o změny v projektu. Pokud je žádáno současně o více změn v projektu (přesun v rámci jednotlivých položek rozhodnutí, finanční […]

19. 5. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

8. 4. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

13. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022. Žádosti […]

31. 8. 2021 Celý článek »