S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2021 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. ledna 2022. prostřednictvím […]

3. 12. 2021 Celý článek »

Důležité informace k dotačnímu řízení – aktualizace metodiky, informace k podání žádosti o změnu v projektu

Od 1. března 2021 byla agenda dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS převedena do gesce Odboru regulace cen a úhrad (CAU).  Aktualizace metodiky dotačního programu V metodice dotačního programu Národní program řešení […]

7. 5. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

11. 3. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

30. 12. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2021. Žádosti o dotaci lze podávat od […]

12. 10. 2020 Celý článek »