S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní dotační programy pro rok 2021

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, […]

1. 12. 2021 Celý článek »