S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci

Výzva k předložení žádosti o investiční dotaci v rámci Programu „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro podprogram č. 335 712 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních lázní“

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje v souladu s § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“) Výzvu k předložení […]

8. 11. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o investiční dotaci v rámci programu „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ pro podprogram č. 135 102 „Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními“

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje v souladu s § 14j zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“). Výzvu k předkládání žádostí o investiční […]

11. 7. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení v programu 335 71 „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ v r. 2022

V příloze je možné nalézt seznam schválených žádostí o poskytnutí dotace z programu 335 71 „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro rok 2022.

6. 6. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 335 71 „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 1. prosince 2021 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ (dále jen „Program“). Dotace je poskytována podle § 14 a […]

13. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ pro podprogram č. 135 103 „Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče“

 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 1. listopadu 2021 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu č. 135 100 „Podpora hospicové paliativní péče v ČR“ (dále jen „Program“) pro podprogram č. 135 103 […]

1. 11. 2021 Celý článek »