S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Archiv programů 2014

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014 – IPVZ, Univerzity

  V příloze Vám zasíláme tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2014. Jsou to: a) formulář Finanční vypořádání dotací […]

15. 1. 2015 Celý článek »

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2014 – IGA MZ

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2014 – účelová podpora Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky

6. 1. 2015 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“).

31. 12. 2014 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2014

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014 určených na úhradu nákladů za atestační zkoušky specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech

31. 12. 2014 Celý článek »

AKTUALITY – Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014

30. 12. 2014 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

22. 12. 2014 Celý článek »

Vypořádání vztahů se SR za rok 2014 – občanská sdružení a církve

Pro občanská sdružení a církve jsou určeny pouze tyto formuláře vypořádání vztahů se státním rozpočtem 2014!

19. 12. 2014 Celý článek »