S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Archiv programů 2014

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014 – IPVZ, Univerzity

  V příloze Vám zasíláme tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2014. Jsou to: a) formulář Finanční vypořádání dotací […]

15. 1. 2015 Celý článek »

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2014 – IGA MZ

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2014 – účelová podpora Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky

6. 1. 2015 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“).

31. 12. 2014 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2014

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014 určených na úhradu nákladů za atestační zkoušky specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech

31. 12. 2014 Celý článek »

AKTUALITY – Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014

30. 12. 2014 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

22. 12. 2014 Celý článek »

Vypořádání vztahů se SR za rok 2014 – občanská sdružení a církve

Pro občanská sdružení a církve jsou určeny pouze tyto formuláře vypořádání vztahů se státním rozpočtem 2014!

19. 12. 2014 Celý článek »