S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vietnamská verze

Lệ phí quy định

Người đóng bảo hiểm, hay người đại diện pháp lý, có nghĩa vụ trả lệ phí quy định ở mức 90 curon cho nhà cung cấp nếu sử dụng dịch […]

23. 2. 2015 Celý článek »

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nền y học có trình độ chuyên môn cao và để đảm bảo điều trị ở trình độ cao đòi hỏi phải có chi phí lớn vì vậy người ngoại […]

11. 12. 2012 Celý článek »

BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG CỘNG

Hệ thống bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc dựa trên quan hệ ba chủ thể: Người được bảo hiểm (người nhận dịch vụ y tế) Nhà […]

11. 12. 2012 Celý článek »

CÁC LOẠI DỊCH VỤ Y TẾ

Khám ngoại trú Khám ngoại trú được cung cấp tại phòng khám cho những trường hợp không cần thiết phải nhập viện hoặc nằm viện một ngày trong các cơ […]

11. 12. 2012 Celý článek »

NHỮNG DỊCH VỤ Y TẾ ĐƯỢC THANH TOÁN TỪ BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG CỘNG

Các dịch vụ y tế trên lãnh thổ Cộng hòa Séc được thanh toán chủ yếu trên cơ sở bảo hiểm y tế công cộng bắt buộc. Trong trường hợp […]

11. 12. 2012 Celý článek »

LỆ PHÍ QUY ĐỊNH TRONG Y TẾ.

Khoản tiền và phương thức thanh toán lệ phí quy định được qui định trong luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và sửa đổi […]

11. 12. 2012 Celý článek »

Thời hạn thanh toán lệ phí quy định

1. Ngay lập tức – trong trường hợp thanh toán lệ phí quy định và thanh toán lệ phí cấp thuốc được thanh toán một phần hoặc thực phẩm cho […]

11. 12. 2012 Celý článek »

CÁC HÃNG BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc do các công ty bảo hiểm y tế thực hiện, ngoài tên các hãng còn dùng mã số. Hãng bảo […]

11. 12. 2012 Celý článek »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Nếu người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế công cộng theo luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và về sửa đổi và […]

11. 12. 2012 Celý článek »

TIÊM PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tiêm phòng thường xuyên, đặc biệt và khẩn cấp chống các bệnh truyền nhiễm được tiến hành trên cơ sở nguyên tắc bắt buộc và cá nhân được tiêm phòng […]

11. 12. 2012 Celý článek »