S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vietnamská verze

Lệ phí quy định

Người đóng bảo hiểm, hay người đại diện pháp lý, có nghĩa vụ trả lệ phí quy định ở mức 90 curon cho nhà cung cấp nếu sử dụng dịch […]

23. 2. 2015 Celý článek »

NHỮNG DỊCH VỤ Y TẾ ĐƯỢC THANH TOÁN TỪ BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG CỘNG

Các dịch vụ y tế trên lãnh thổ Cộng hòa Séc được thanh toán chủ yếu trên cơ sở bảo hiểm y tế công cộng bắt buộc. Trong trường hợp […]

11. 12. 2012 Celý článek »

LỆ PHÍ QUY ĐỊNH TRONG Y TẾ.

Khoản tiền và phương thức thanh toán lệ phí quy định được qui định trong luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và sửa đổi […]

11. 12. 2012 Celý článek »

Thời hạn thanh toán lệ phí quy định

1. Ngay lập tức – trong trường hợp thanh toán lệ phí quy định và thanh toán lệ phí cấp thuốc được thanh toán một phần hoặc thực phẩm cho […]

11. 12. 2012 Celý článek »

CÁC HÃNG BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc do các công ty bảo hiểm y tế thực hiện, ngoài tên các hãng còn dùng mã số. Hãng bảo […]

11. 12. 2012 Celý článek »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Nếu người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế công cộng theo luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và về sửa đổi và […]

11. 12. 2012 Celý článek »

TIÊM PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tiêm phòng thường xuyên, đặc biệt và khẩn cấp chống các bệnh truyền nhiễm được tiến hành trên cơ sở nguyên tắc bắt buộc và cá nhân được tiêm phòng […]

11. 12. 2012 Celý článek »

THỦ TỤC KHIẾU NẠI VỀ VIỆC CUNG CẤP CHĂM SÓC Y TẾ

Trong trường hợp cá nhân nào nghĩ rằng không được cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ, hoặc có sự chậm trễ trong việc cung cấp điều trị chất […]

11. 12. 2012 Celý článek »

CÔNG NHẬN BẰNG NGHỀ Y KHOA VÀ NGHỀ KHÔNG Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NƯỚC THỨ BA

Công nhận bằng của nhân viên y tế đã học và tốt nghiệp tại các nước EU: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-ve-statech-eu_953_3.html   Công nhận bằng của nhân viên y tế đã học và […]

11. 12. 2012 Celý článek »

ĐỊA CHỈ NHỮNG CƠ QUAN QUAN TRỌNG

Tên cơ quan: Địa chỉ cơ quan: Liên lạc: Điện thoại: Bộ Y tế CH Séc Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 http://www.mzcr.cz 224 971 111 Tên cơ quan: […]

11. 12. 2012 Celý článek »