Vietnamská verze

Lệ phí quy định

Người đóng bảo hiểm, hay người đại diện pháp lý, có nghĩa vụ trả lệ phí quy định ở mức 90 curon cho nhà cung cấp nếu sử dụng dịch […]

23. 2. 2015 Celý článek »

CÁC HÃNG BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc do các công ty bảo hiểm y tế thực hiện, ngoài tên các hãng còn dùng mã số. Hãng bảo […]

11. 12. 2012 Celý článek »

BẢO HIỂM Y TẾ DU LỊCH (THƯƠNG MẠI)

Phần này cung cấp thông tin về điều kiện hình thành và chấm dứt bảo hiểm y tế du lịch, những điều kiện thông thường và hậu qủa của việc […]

11. 12. 2012 Celý článek »

DỊCH VỤ Y TẾ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DO BỘ NỘI VỤ CH SÉC THANH TOÁN

Qui định này áp dụng cho những người xin bảo vệ tạm thời và con cái của họ. Trong thời gian giải quyết theo điều luật số 221/2003 Bộ luật, […]

11. 12. 2012 Celý článek »

NHỮNG HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ

Người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cơ sở những hiệp ước quốc tế song phương về bảo hiểm […]

11. 12. 2012 Celý článek »

ĐỊA CHỈ NHỮNG CƠ QUAN QUAN TRỌNG

Tên cơ quan: Địa chỉ cơ quan: Liên lạc: Điện thoại: Bộ Y tế CH Séc Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 http://www.mzcr.cz 224 971 111 Tên cơ quan: […]

11. 12. 2012 Celý článek »

CÔNG NHẬN BẰNG NGHỀ Y KHOA VÀ NGHỀ KHÔNG Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NƯỚC THỨ BA

Công nhận bằng của nhân viên y tế đã học và tốt nghiệp tại các nước EU: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-ve-statech-eu_953_3.html   Công nhận bằng của nhân viên y tế đã học và […]

11. 12. 2012 Celý článek »

THỦ TỤC KHIẾU NẠI VỀ VIỆC CUNG CẤP CHĂM SÓC Y TẾ

Trong trường hợp cá nhân nào nghĩ rằng không được cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ, hoặc có sự chậm trễ trong việc cung cấp điều trị chất […]

11. 12. 2012 Celý článek »

TIÊM PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tiêm phòng thường xuyên, đặc biệt và khẩn cấp chống các bệnh truyền nhiễm được tiến hành trên cơ sở nguyên tắc bắt buộc và cá nhân được tiêm phòng […]

11. 12. 2012 Celý článek »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Nếu người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế công cộng theo luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và về sửa đổi và […]

11. 12. 2012 Celý článek »