Zdravotní služby

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události […]

26. 6. 2020 Celý článek »

Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby

27. 8. 2019 Celý článek »

Zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení

8. 1. 2019 Celý článek »

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

11. 1. 2013 Celý článek »