S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení

Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2021

V souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje […]

28. 12. 2021 Celý článek »

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění v § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2021, podle […]

29. 9. 2021 Celý článek »

Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 11. 5. 2021 – seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z […]

12. 5. 2021 Celý článek »

Doplňující informace k formuláři pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2020 – rekonvalescentní plazma

S ohledem na vzniklé nejasnosti, se doplňuje informace pro vykazování tzv. rekonvalescentní plazmy (plazmy odebrané dárcům, kteří prodělali onemocnění COVID-19): rekonvalescentní plazmu pro léčebné použití (při výrobě i použití) je třeba uvádět […]

12. 1. 2021 Celý článek »

Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2020

V souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví […]

15. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci o možnosti podání žádosti k vydání dočasného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dle ustanovení § 11 písm. r) zákona o léčivech

S účinností od 2. 3. 2019 v souladu s ustanovením § 11 písm. r) zákona o léčivech může za účelem zajištění dostupnosti léčiv Ministerstvo zdravotnictví ČR v situaci, kdy není možné provést ověření ochranných […]

8. 9. 2020 Celý článek »

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění v § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2020, podle […]

27. 8. 2020 Celý článek »

Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 8. 4. 2020 – seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

9. 4. 2020 Celý článek »

Sdělení k nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

18. 3. 2020 Celý článek »

Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2018 vypracovanou v souladu se zněním Přílohy 1, bod 5.3.5. a Přílohy 7 vyhlášky č. 143/2008 Sb., […]

19. 12. 2019 Celý článek »