S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Pro pacienty

Podkategorie:


Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR obecné informace o výsledcích kontrol činnosti osob, oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí v roce 2018.

21. 1. 2019 Celý článek »

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka ve formě videí

  Níže uvedená videa byla vytvořena obecně prospěšnou společností Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) s cílem usnadnit neslyšícím pacientům orientaci ve zdravotnickém prostředí, především pak ve zdravotnickém zařízení, a […]

3. 4. 2017 Celý článek »

Externí klinický audit

  Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění […]

12. 8. 2015 Celý článek »

Práva a povinnosti pacientů

  Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si zaslouží velkou pozornost. Každý z nás se může někdy dostat do pozice pacienta a v takové situaci je užitečné být si vědom […]

22. 7. 2015 Celý článek »

Pacientské organizace

Pacientské organizace jsou častou formou neziskové organizace, jež působí na dostupné úrovni pro všechny potřebné. Hlavním posláním a cílem pacientských organizací je informovat své členy o jejich onemocnění a pomoci jim […]

22. 7. 2015 Celý článek »

OBČAN / PACIENT

Vítáme Vás na portálu kvality a bezpečí Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen “MZ”). Vámi zvolená sekce je určena pro širokou veřejnost, tedy občany a pacienty.   Rádi bychom Vám touto cestou poskytli ucelené a […]

21. 7. 2015 Celý článek »