S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Kvalita a bezpečí zdravotních služeb, práva a povinnosti pacientů

Vychází čtvrté vydání brožury Rádce pacienta

Jedná se o aktualizované vydání brožury z roku 2016, která obsahuje nové postupy, terminologii a změny vzniklé v souvislosti s vydáním nových legislativních předpisů či novelou stávajících.

27. 4. 2020 Celý článek »

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR obecné informace o výsledcích kontrol činnosti osob, oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí v roce 2018.

31. 1. 2020 Celý článek »

Doporučení Rady EU

Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01) Tento významný dokument byl přijat v rámci českého předsednictví. Byl schválený na zasedání Rady […]

26. 6. 2018 Celý článek »

Studie kvality zdravotní péče v ČR – spolupráce s OECD

V roce 2013 se ČR (zastoupena Ministerstvem zdravotnictví, MZ) rozhodla zapojit do jednoho z pilotních projektů OECD se zaměřením na oblast zdraví – Studie kvality zdravotní péče. Jedná se o historicky první […]

26. 1. 2018 Celý článek »

Spuštění online aplikace ke sledování spokojenosti pacientů

Dne 25. 6. 2015 bylo zahájeno pilotní spuštění online aplikace ke sledování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností s poskytovanou zdravotní péčí. V současné době nabízí online dotazník možnost hodnotit pouze oblast ambulantně […]

21. 7. 2015 Celý článek »

Knihovna: Doporučení pro bezpečnou praxi

Uceluje seznam všech vydaných doporučení pro bezpečnou praxi.

17. 2. 2015 Celý článek »

Světové prvenství České republiky v certifikaci WHO/HPH

Česká republika získala v prosinci 2013 světově první ocenění WHO za realizaci HPH Recognition projektu. Oceněny byly 3 nemocnice dvěma zlatými a jedním stříbrným certifikátem.

7. 10. 2014 Celý článek »