S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Krizové řízení

Metodika pro zpracování závěrečné zprávy – ZZS (aktualizace 2018)

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou Metodiku pro zpracování „Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“  stanovující požadavky […]

13. 11. 2018 Celý článek »

Používání znaku Červeného kříže

Dokument vzešel z jednání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva a je reakcí na konkrétní případy použití znaku Červeného kříže v ČR. 

29. 8. 2018 Celý článek »

Způsob a kritéria hodnocení žádostí o účelově vázaný příspěvek určený na krizovou připravenost organizací v přímé řídící působnosti ministerstva zdravotnictví a organizací, které plní úkoly tohoto ministerstva v oblasti krizového řízení

Způsob hodnocení: Žádosti o poskytnutí účelově vázaného příspěvku přijímá odd. krizové připravenosti (dále jen OZS/5) odboru zdravotních služeb, které má tuto činnost přidělenou do své působnosti Organizačním řádem Ministerstva zdravotnictví […]

8. 8. 2018 Celý článek »

Věcné prostředky

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zajišťují připravenost na řešení krizových situací v jejich působnosti a za tímto účelem zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových […]

11. 8. 2016 Celý článek »

Aktualizované doporučení rozmístění antidot a jiných léčiv k léčbě intoxikací u poskytovatelů neodkladné zdravotní péče

Dostupnost antidot na různých úrovních poskytovatelů neodkladné zdravotní péče je předpokladem jak pro zajištění adekvátní zdravotní péče, tak i pro zlepšení prognózy přežití u postižených osob.  Pro kauzální léčbu intoxikací […]

8. 3. 2016 Celý článek »

Pohotovostní zásoby v systému nouzového hospodářství

 

14. 1. 2016 Celý článek »