S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Financování

Metodika pro poskytování neinvestičního účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti MZ a poskytovatelům lůžkové zdravotní péče, kteří plní úkoly uložené MZ, za účelem jejich krizové připravenosti

21. 12. 2018 Celý článek »

Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití účelově vázaného finančního příspěvku ze státního rozpočtu za účelem podpory krizové připravenosti (aktualizace 2018)

26. 9. 2018 Celý článek »

Metodika pro přidělování dotací organizacím v přímé řídící působnosti (aktualizace 2016)

Ministerstvo zdravotnictví, zajišťuje ve své působnosti v souladu s § 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,  připravenost na řešení krizových situací. Z rozpočtové kapitoly vyčleňuje finanční […]

11. 8. 2016 Celý článek »

Metodika pro přidělování dotací poskytovatelům – ZZS (aktualizace 2016)

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou „Metodiku pro přidělování finančních prostředků na financování nákladů na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“ stanovující financování nákladů na připravenost […]

11. 8. 2016 Celý článek »

Metodika pro zpracování závěrečné zprávy – ZZS (aktualizace 2018)

 Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou Metodiku pro zpracování „Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“  stanovující požadavky […]

11. 8. 2016 Celý článek »

Fond zábrany škod

  Dle ustanovení § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) […]

11. 8. 2016 Celý článek »