S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Krizové řízení

Co je krizové řízení

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva […]

24. 11. 2021 Celý článek »

Priority na rok 2022 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. 218/2000 […]

24. 11. 2021 Celý článek »

Priority na rok 2021 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. […]

15. 6. 2020 Celý článek »

Priority na rok 2020 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. […]

4. 7. 2019 Celý článek »

Vzor hlášení vzniku a řešení mimořádné události nebo krizové situace spojené s hromadným příjmem zdravotně postižených osob do zdravotnického zařízení nebo při mimořádné události s ohrožením veřejného zdraví

21. 12. 2018 Celý článek »

Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro poskytovatele ZZS na zajištění krizové připravenosti

28. 11. 2018 Celý článek »

Metodika pro zpracování závěrečné zprávy – ZZS (aktualizace 2018)

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou Metodiku pro zpracování „Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“  stanovující požadavky […]

13. 11. 2018 Celý článek »

Používání znaku Červeného kříže

Dokument vzešel z jednání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva a je reakcí na konkrétní případy použití znaku Červeného kříže v ČR. 

29. 8. 2018 Celý článek »

Způsob a kritéria hodnocení žádostí o účelově vázaný příspěvek určený na krizovou připravenost organizací v přímé řídící působnosti ministerstva zdravotnictví a organizací, které plní úkoly tohoto ministerstva v oblasti krizového řízení

Způsob hodnocení: Žádosti o poskytnutí účelově vázaného příspěvku přijímá odd. krizové připravenosti (dále jen OZS/5) odboru zdravotních služeb, které má tuto činnost přidělenou do své působnosti Organizačním řádem Ministerstva zdravotnictví […]

8. 8. 2018 Celý článek »

Věcné prostředky

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zajišťují připravenost na řešení krizových situací v jejich působnosti a za tímto účelem zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových […]

11. 8. 2016 Celý článek »